Kultur

Unga skrivande

En ung kvinna med keps. Bakom henne skymtas två äldre kvinnor.
Författarna Mel Perry från Wales och Inês Lampreia från Portugal höll i samband med Tranås at the Fringe ett seminarium om Young Writers Lab och hur unga kan inspireras att skriva skönlitteratur. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län vill verka för att stärka möjligheterna för ungdomar mellan 13 och 19 år att under sin fritid ägna sig åt litteratur.

Förståelse för litteraturens demokratiska och brobyggande värden bör grundläggas tidigt hos alla. Kulturskola, bibliotek, bildningsförbund och föreningsliv har en särskilt viktig roll i processen att utveckla ungas skrivlust men också i skapandet av utrymme för ungas berättelser och perspektiv på världen.

Region Jönköpings län vill stärka möjligheterna att uttrycka sig i skrift som en fritidssyssla under uppväxten.

Region Jönköpings län arrangerar flera olika insatser för unga som vill prova på eller vidareutveckla sitt skrivande, såsom Platsens författare, skrivarverkstäder på loven och sommarförfattarskola.