Seminarieprogram torsdag 27 juni

Förmiddagens tema: Vägen till ”bästa platsen” – framgången avgörs av vår förmåga att samverka i ett gemensamt system.

Förmiddagen bygger på tre sammanhängande delar som även är fristående.

Jönköpings län vill vara bästa platsen att växa upp, leva och bo på. Det blir allt mer tydligt, oavsett om vi ser till läget i världen eller det lokala sammanhanget, att vi påverkas av allt som händer. Vi är ömsesidigt beroende av andra och vår framgång avgörs i vår förmåga att samverka.

8.30-9.15 Kvalitet som strategi i med- och motvind - Att leda i ett system som är större än den egna organisationen

Del 1 av 3 på temat Vägen till ”bästa platsen” är systemtänkande och samarbete.

Att integrera kvalitetsfrågor i ledningssystemet och att upprätthålla dem över tid är avgörande för långsiktig framgång och hållbarhet för en organisation. Det är inte bara en fråga om att uppfylla kundens förväntningar utan också att öka effektivitet och främja en kultur av ständig förbättring.

Medverkande:
Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län
Malena Tovesson kommundirektör, Nässjö kommun
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län
Peter Häyhänen, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län
Måns Svensson, rektor Jönköping University
Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län

Moderator: Anette Nilsson utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län och projektledare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ta del av seminariet:

09.15-10.00 Hur främjar vi bäst innovationskraften på regional nivå?

Del 2 av 3 på temat Vägen till ”bästa platsen” är systemtänkande och samarbete
 
En koordinerad utveckling av det regionala ekosystemet kopplat till innovationskraft handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för en mångfald av organisationer inom en specifik livsmiljö. Men vad innebär egentligen begreppet ekosystem?
 
Vi är ett län stolta över vår uppfinningsrikedom, samverkan och driv – faktorerna bakom den smått mytiska ” Gnosjöandan”. Men hur fortsätter vi framåt? Med stöd av Vinnova har Region Jönköpings län påbörjat ett utvecklingsarbete för att säkerställa långsiktiga förutsättningar för länets aktörer. Genom att tillsammans skapa en dynamisk och samarbetsinriktad miljö med nya plattformar för samarbete, förbättrad tillgång till resurser, stötta platser där nya idéer och företag kan växa och satsa mer på forskning och utveckling främjas innovationskraften. Kom och ta del av hur vi arbetar tillsammans inom region Jönköpings län att främja innovationskraften på regional nivå.
 

Medverkande:
Hanna Aspklint, VD, Science Park Jönköping
Ante Jankovic, sektionschef Regional utveckling, Region Jönköpings län
Sven Rydell, näringslivschef, Jönköpings kommun
Peter Häyhänen, utvecklingsdirektör och chef för regionens utvecklingsenhet Qulturum, Region Jönköpings län
Philip Alm, CEO, Norditech AB

Ta del av seminariet:

10.00-10.45 Kvalitet – en nationellt prioriterad fråga?

Del 3 av 3 på temat Vägen till ”bästa platsen” är systemtänkande och samarbete

Är det en viktig fråga för beslutsfattare på olika nivåer att bidra till att kvalitetsfrågan uppmärksammas och hanteras som en avgörande framtidsfråga? Hur kommer det i så fall påverka om vi lyckas eller inte lyckas med förbättrad kvalitet och hållbarhet i samhället?

Medverkande:
Susan Ballhausen Bjelke, VD SIQ
Lisbeth Löpare Johansson, nationell samordnare Nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Pedro Delgado, vice President, Institute for Healthcare Improvement, IHI
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län
Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län
Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län

Moderator: Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län

Ta del av seminariet:

14.00-15.00 Konst och KPI – om framtidens ledarskap inom kulturen

Verksamheter inom kultursfären dras ofta med svagt fokus på ledarskapsfrågor. Konst och byråkrati anses vara en ekvation som helt enkelt inte går ihop. Men det måste den väl om vi ska ha offentligt finansierad kultur?

Att leda en verksamhet inom konst- och kultursfären ses av många som ett uppdrag skilt från övriga chefsuppdrag. Branschen har i stort sett stått still i jämförelse med övriga samhället när det gäller utveckling och målstyrning. Verksamheter som arbetar med det gemensamhetsskapande i samhället tenderar att bli arbetsplatser som också tar formen av det gemensamma. Ser vi oss själva som en målgrupp för den egna verksamheten riskerar vi att bli navelskådare. Den långsiktiga konsekvensen kan bli en ineffektiv användning av resurser som i sin tur orsakar försämrade möjligheter till att få nya resurser. När administratörernas arbetsuppgift blir att begränsa konstnärer som inte vill bli styrda av byråkrati sjunker motivationen. Vad innebär det för måluppfyllnad och arbetet med rekrytering till våra institutioner och verksamheter? Vi ska ju främja och utveckla möjligheten till mötet med konsten! Välkommen till ett seminarium med fokus på framtidens ledarskapsfrågor inom kultursfären.
 
Medverkande:

Ulrika Josefsson, verksamhetschef, Kulturhuset Spira
Filip Zezovski Lind, chef avdelningen Kultur och bibliotek, Jönköpings kommun
Mikael Brännvall, VD Svensk scenkonst

Moderator: Maria Waldenvik, marknadschef, Kulturhuset Spira

Ta del av seminariet: