Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där allmänheten över en sopplunch kan lyssna på och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Demokratisopporna arrangeras i ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Europa Direkt, studieförbundet Sensus, Universitets- och högskolerådet, Svenska kyrkan Jönköping och Den globala skolan.

Temat för demokratisopporna under 2018 och 2019 är demokrati som verktyg i val, höstens svenska val och vårens  EU-val. De inbjudna talarna problematiserar vilka konsekvenser som val i Sverige och Europa har för den enskilda individen, men också för möjligheten att internationellt nå FN:s fastslagna globala mål för en hållbar utveckling.

En arena för aktuella frågor

– Med Demokratisoppa vill vi lyfta fram aktuella samhällsfrågor med en EU-dimension, säger Sophia El Masry, verksamhetsansvarig för Europa Direkt Jönköpings län. Det är ett sätt att nå ut och att skapa en arena där invånarna kan lära sig mer om aktuella frågor.

Demokratisopporna äger oftast rum i Kristinagården, Jönköping. Men hösten 2019 firar Demokratisoppa fem år, med en Demokratisoppa deluxe den 27 september. Vi flyttar tillfälligt till JU-aulan, Jönköping University där Alexandra Pascalidou, författare, programledare och debattör, pratar om demokratin som verktyg och allas delaktighet i samhällsutvecklingen. Mer information kommer.

Demokratisoppor 2018-2019
21 september 2018: Sören Holmberg, professor i statsvetenskap
30 november 2018: Cecilia Wikström, EU-parlamentariker
22 februari 2019: Rickard Ydrenäs, Brexitexpert
10 maj 2019: Rolf Fredriksson, tidigare Brysselkorrespondent