Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där allmänheten över en sopplunch kan lyssna på och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Demokratisopporna arrangeras i ett samarbete mellan Europa Direkt Jönköpings län, Region Jönköpings län, studieförbundet Sensus och Svenska kyrkan Jönköping.

Demokratisopporna har haft olika teman genom åren, till exempel Demokrati som verktyg i val (2018 och 2019) och Möjligheter med demokrati (2022). Temat för Demokratisopporna i Jönköping under 2023 är Inkludering.

En arena för aktuella frågor

Med Demokratisopporna vill Europa Direkt Jönköpings län lyfta fram aktuella samhällsfrågor som också har en EU-dimension. Det är ett sätt att nå ut och att skapa en arena där invånarna kan lära sig mer om aktuella frågor.

Demokratisopporna äger rum i Kristinagården, Östra Storgatan 43 i Jönköping men streamas också vid en del tillfällen. 

Demokratisopporna arrangeras av Europa Direkt i Jönköpings län i samarbete med Region Jönköpings län, Sensus Studieförbund, Jönköpings kommun och Svenska kyrkan. 

Demokratisoppor 2023

Fredag 1 september: Rätten att höras i en polariserad värld

Yttrandefriheten är alltmer pressad. I länder som Belarus, Ryssland, Afghanistan och Myanmar är den i praktiken helt avskaffad. Det betyder att demokratin tappar mark, men också att den oroliga och alltmer auktoritära situationen i en rad länder och regioner ökar risken för att journalister, författare, ja hela litterära och intellektuella miljöer exkluderas.

Vad kan länder, organisationer och individer göra för att ge dem en röst, trots svårigheterna? Är inkludering möjlig även under stor press?

Lyssna till dagens föreläsare Jesper Bengtsson, som talar om yttrandefrihetens villkor i en allt mer polariserad värld.

Jesper är författare, journalist och tidigare ordförande för Svenska PEN.

Välkommen!

Fredag 1 september klockan 12-13, soppa serveras från 11.30.
Kristinagården, Östra Storgatan 43 i Jönköping. Fri entré.

Anmäl dig till demokratisoppan på Sensus webbplats (Extern länk) (länk)

Fredag 12 maj: Perspektivet Ukraina

Fredrika Lindström arbetar som samordnare för civilsamhälle inom Jönköpings kommun och berättar under årets första Demokratisoppa om arbetet som följt efter mottagandet av flyktingar från Ukraina.

Vilka utmaningar och trösklar finns för att de som flytt kriget i Ukraina ska känna sig inkluderade i vårt samhälle? Hur kan vi möjliggöra och ta vara på individens kraft och potential?

Vad betyder det för samhället, vad blir vägen framåt och hur kan vi som privatpersoner och organisationer ge stöd?

Föreläsningen ger en bild av pågående arbete, civilsamhället som kraft för ett bra mottagande och reflektioner från arbete.

Välkommen!

Fredag 12 maj klockan 12-13, soppa serveras från 11.30
Kristinagården, Östra Storgatan 43 i Jönköping. Fri entré.

Anmäl dig på Sensus webbplats (länk) (Extern länk)