Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där allmänheten över en sopplunch kan lyssna på och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Demokratisopporna arrangeras i ett samarbete mellan Europa Direkt Jönköpings län, Region Jönköpings län, studieförbundet Sensus och Svenska kyrkan Jönköping.

Demokratisopporna har haft olika teman genom åren, till exempel Demokrati som verktyg i val (2018 och 2019) och Klimathot och vetenskapsförnekelse (2020). Temat för Demokratisopporna under 2022 är Möjligheter med demokrati.

En arena för aktuella frågor

Med Demokratisopporna vill Europa Direkt Jönköpings län lyfta fram aktuella samhällsfrågor som också har en EU-dimension. Det är ett sätt att nå ut och att skapa en arena där invånarna kan lära sig mer om aktuella frågor.

Demokratisopporna äger rum i Kristinagården, Östra Storgatan 43 i Jönköping men streamas också. Du väljer deltagande på plats (soppa serveras från klockan 11.30) eller digitalt, du får en länk när du anmäler dig.

Demokratisoppa 2022 arrangeras av Europa Direkt i Jönköpings län i samarbete med Region Jönköpings län, Sensus Studieförbund, Jönköpings kommun och Svenska kyrkan. 

Demokratisoppor hösten 2022

23 september: Analys av valet 2022 

Söndag den 11 september är det val i Sverige. Hur gick det? Och varför? I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Hur visar sig folkviljan i årets val? Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S) och vice ordförande i den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling gästar höstens första Demokratisoppan för att  analysera valet. (Den här Demokratisoppan blev tyvärr inställd)

9 december: Möt Jönköpings europeiska ungdomsvolontärer!

2022 är "Europaåret för ungdomar", något som ska inspirera unga i Europa att lära känna andra länder och människor, engagera sig och utbyta idéer.

Anna-Michelle, Franscesca, Victoria och Maryia är fyra ungdomar från Europeiska solidaritetskåren. Under ett år är de volontärer i Jönköpings kommun där de arbetar på olika fritidsgårdar. Under föreläsningen berättar de om hur det är att vara volontär i ett annat europeiskt land, vilka möjligheter det ger och på vilket sätt det är en berikande upplevelse.

Föreläsningen är på engelska med svensk tolkning och du kan antingen delta fysiskt på plats (Kristinagården, Jönköping) eller digitalt. Välkommen att lyssna och fråga!!

Fredag 9 december klockan 12-13, soppa serveras från 11.30

Läs mer och anmäl dig på Sensus webbplats:

För deltagande på distans(Extern länk) (länk)

För deltagande på plats, med soppa(Extern länk) (länk)

 

Demokratisoppor våren 2022

11 mars: Kultur i farozonen

Vad händer med demokratin och yttrandefriheten när kulturen hotas? Vilka blir konsekvenserna för vår identitet och känsla av tillhörighet? Möt journalisten och dokumentärfilmaren Khazar Fatemi i en föreläsning om människor som kämpar för att bevara sin kultur och identitet. Khazar Fatemi har de senaste åren rapporterat från ett 20-tal länder, varav många konfliktdrabbade länder som Syrien, Irak, Afghanistan och Myanmar.
2020 tilldelades Khazar Fatemi  Sveriges Unescopris för sitt engagemang för kulturarv i fara.

Medverkar gör också Ali Thareb, poet, författare och performer från Babel i Irak. Ali Tharebs poesi skildrar uppväxt och liv i det turbulenta Irak med förtryck, krig och vad det gör med människor. Han var Region Jönköpings läns fristadsförfattare 2019-2021.

Digital föreläsning

Föreläsningen är digital och du som anmält dig får en länk dagarna innan föreläsningen. Föreläsningen är kostnadsfri. De virtuella dörrarna öppnar klockan 11:50 och programmet startar 12:00.
 

6 maj: Ungas delaktighet i en delad stad

 

Hur påverkas ungas uppväxtvillkor. fritidsaktiviteter och delaktighet i en samtid präglad av växande ojämlikhet och delade städer? Magnus Dahlström är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Utifrån sin forskning diskuterar han ungas delaktighet i olika typer av fritidsaktiviteter och vilket ansvar som frivilliga krafter har när det gäller att åstadkomma förändring. 

Magnus Dahlstedt forskar kring välfärd och sociala rättigheter i en tid präglad av marknadsorientering och internationell migration, med särskilt intresse för unga i en polariserad stad. Vid Demokratisoppan delar han med sig av nya forskningsresultat.