Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där allmänheten över en sopplunch kan lyssna på och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Demokratisopporna arrangeras i ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Europa Direkt, studieförbundet Sensus, Universitets- och högskolerådet, Svenska kyrkan Jönköping och Den globala skolan.

Temat för demokratisopporna under 2018 och 2019 var demokrati som verktyg i val, med fokus på valen i Sverige och till EU-parlamentet. Temat för demokratisopporna 2020 var klimathot och vetenskapsförnekelse.

En arena för aktuella frågor

– Med Demokratisoppa vill vi lyfta fram aktuella samhällsfrågor med en EU-dimension, säger Susan Sundqvist Pettersson, verksamhetsansvarig för Europa Direkt Jönköpings län. Det är ett sätt att nå ut och att skapa en arena där invånarna kan lära sig mer om aktuella frågor.

Demokratisopporna äger oftast rum i Kristinagården, Jönköping men sedan våren 2020 har föreläsningarna varit digitala på grund av coronapandemin. 2019 firade Demokratisopporna fem år, med en de luxe-variant i JU-aulan, Jönköping University där Alexandra Pascalidou pratade om demokratin som verktyg och allas delaktighet i samhällsutvecklingen.

Temat för demokratisopporna under 2021 är konspirationism, extremism och polarisering. 

12 februari: Frida Stranne, forskare vid högskolan i Halmstad, analyserar det amerikanska valet.

23 april: Kan demokrati lösa klimatkrisen? Martin Hultman, docent i vetenskapsteknik och miljöstudier, föreläser.

7 maj: Haris Grabovac från Teskedsorden pratar om extremism i spåren av pandemin. Uppdatering 5 maj 2021: Demokratisoppan är tyvärr inställd.

 

Kommande Demokratisoppor:
Hösten 20201 siktar vi på två program, planering pågår tillsammans med bland andra Sensus och Den globala skolan. Håll utkik för mer information.