Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där allmänheten över en sopplunch kan lyssna på och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Demokratisopporna arrangeras 2024 i ett samarbete mellan Europa Direkt Jönköpings län, Region Jönköpings län och studieförbundet Sensus Östra Götaland.

En arena för aktuella frågor

Med Demokratisopporna vill Europa Direkt Jönköpings län lyfta fram aktuella samhällsfrågor som också har en EU-dimension. Det är ett sätt att nå ut och att skapa en arena där invånarna kan lära sig mer om aktuella frågor.
Temat för Demokratisopporna i Jönköping under 2024 är Demokrati i en föränderlig värld.

Demokratisoppor 2024

Fredag 3 maj: EU-valet 2024 - vad står på spel och varför är det viktigt att rösta?

EU-valet sker i en omvälvande tid med många utmaningar för både Europa och övriga världen. Från Sverige ska vi den 9 juni välja 21 ledamöter som ska representera oss i Bryssel och Strasbourg under de kommande fem åren. Vad är det vi röstar om, vilken är Europaparlamentets roll i EU-arbetet.

Lyssna, fråga och lär dig mer på årets första Demokratisoppa! Föreläsare är Klas Jansson från Europaparlamentets kontor i Sverige.

"Byggandet av Europeiska unionen har alltid varit och är fortfarande ett pågående projekt med utrymme för förbättringar. Samma sak gäller för demokrati. Demokrati leder till fred och frihet och en god livskvalitet för svenskar och andra EU-medborgare, men demokrati är ett ständigt pågående arbete. Ju fler vi är som jobbar tillsammans och ju fler vi är som röstar, desto starkare blir demokratin."

från webbsidan Dags att agera tillsammans - Tillsammans i Europa (Extern länk)

Välkommen!

När: Fredag 3 maj klockan 12–13
Var: Kaffeteket, Jönköpings stadsbibliotek
Fri entré, vi bjuder på soppa från klockan 11.30

Anmäl dig till demokratisoppan på Sensus webbplats (Extern länk)(länk)

Vill du delta digitalt? Hör av dig till jonna.persson@sensus.se


Demokratisopporna arrangeras av Europa Direkt i Jönköpings län i samarbete med Region Jönköpings län, Sensus Östra Götaland och ibland även andra medarrangörer.

Demokratisopporna har haft olika teman genom åren, till exempel Demokrati som verktyg i val (2018 och 2019) och Möjligheter med demokrati (2022). 

Temat för demokratisopporna 2023 var Inkludering.
Den 12 maj berättade Fredrika Lindström från Jönköpings kommun om mottagandet av flyktingar från kriget i Ukraina. Den 1 september pratade Jesper Bengtsson, tidigare ordförande i Svenska Pen, om yttrandefrihetens villkor i världen.