Demokratisoppa

Demokratisoppa är ett koncept där allmänheten över en sopplunch kan lyssna på och delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Demokratisopporna arrangeras i ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Europa Direkt, studieförbundet Sensus, Universitets- och högskolerådet, Svenska kyrkan Jönköping och Den globala skolan.

Temat för demokratisopporna under 2018 och 2019 var demokrati som verktyg i val, med fokus på ven i Sverige och till EU-parlamentet. Våren 2020 är temat klimathot ovh vetenskap.

En arena för aktuella frågor

– Med Demokratisoppa vill vi lyfta fram aktuella samhällsfrågor med en EU-dimension, säger Sophia El Masry, verksamhetsansvarig för Europa Direkt Jönköpings län. Det är ett sätt att nå ut och att skapa en arena där invånarna kan lära sig mer om aktuella frågor.

Demokratisopporna äger oftast rum i Kristinagården, Jönköping. Men 27 september 2019 firade Demokratisoppa fem år, med en deluxe-variant i JU-aulan, Jönköping University där Alexandra Pascalidou pratade om demokratin som verktyg och allas delaktighet i samhällsutvecklingen.

Våren 2020 har på grund av corona-pandemin blivit annorlunda, och Demokratisoppan 6 mars med docent Mikael Karlsson från KTH om klimathot och vetenskapsförnekelse blev den första och sista för terminen.

Kommande Demokratisoppor:
Hösten 2020 siktar vi på två program, planering pågår tillsammans med Sensus och Den globala skolan. Håll utkik för mer information.