Hjälpmedelsförsörjning som arbetsplats

Blond leende kille jobbar med en rullstol på ett arbetsbord.
Att reparera, prova ut och distribuera hjälpmedel hör till vardagen för många av hjälpmedelscentralens medarbetare. Hjälpmedelscentralen finns i ljusa, rymliga lokaler på Ryhovsområdet i Jönköping. Foto: Ulf Lindberg
Blond leende kille jobbar med en rullstol på ett arbetsbord.Glad tjej vid skrivbord pratar i telefon.Kille lutar sig fram över ett arbetsbord i verkstad för hjälpmedel. Två män syns i bakgrunden.Kille i truck i gången mellan två höga lagerhyllor.Kille sitter i receptionen.Ovandelen på hjälpmedescentralens entré med många höga glarutor.

Hjälpmedelsförsörjning/hjälpmedelscentralen ansvarar för Region Jönköpings läns hjälpmedelsförsörjning. Här är vi experter på hjälpmedel. Med vår spetskompetens och erfarenhet stöttar vi den som skriver ut hjälpmedel inom regionen och länets kommuner. Vårt självklara fokus är brukarna och att de ska få vad som är bäst för dem.

Här finns hjälpmedelsförsörjning

Hjälpmedelsförsörjning är ett område inom Verksamhetsstöd och service, som utövar sin verksamhet genom hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralen finns på Ryhovsområdet i Jönköping.

Hos oss jobbar nästan 40 medarbetare.

Kompetens vi söker

Vi annonserar när behov uppstår.

Därför ska du jobba hos oss

Värnar du om en enklare vardag för de av våra medmänniskor som har varaktiga funktionsnedsättningar genom individuellt och kunnigt utprovade hjälpmedel ?

Inspireras du av att ge våra brukare råd om produkter och hur de används, att prova ut, tillhandahålla, specialanpassa och reparera hjälpmedel?

Inspireras du av att  informera och utbilda dem som skriver ut hjälpmedel?

Då kan hjälpmedelscentralen vara något för dig.

Vi finns dessutom i fina, ljusa och rymliga lokaler i fina omgivningar på Ryhovsområdet.

Så här arbetar vi

Hjälpmedelsförsörjning arbetar på uppdrag av våra kunder - Region Jönköpings läns verksamheter och kommunerna i Jönköpings län. 

Det här värderar vi högt

Vi som ingår i Verksamhetsstöd och service är måna om att ge våra medarbetare, med alla sina erfarenheter och olikheter, chansen till att vara med och påverka. Ett gott ledarskap ger förutsättningar för detta.

Vi är också måna om att sätta våra kunder i fokus. Vi vill vara deras trygga och naturliga samarbetspartner, precis som det står i vår verksamhetsidé. Det ska ligga i våra medarbetares och ledares hjärta och ryggmärg.

Så utvecklar vi oss

Inom hjälpmedelsförsörjning och Verksamhetsstöd och service är det centralt att vi utvecklar och förnyar oss hela tiden för att svara upp mot kundernas behov.

Bland annat är vi certifierade enlig ISO9001.

Under de senaste åren har vi arbetat för att öka säkerheten och enkelheten för våra brukare när de har fått sina hjälpmedel förskrivna. Vi har samlat hantering och beställning inom flera olika områden, till exempel personliga medicinska behandlingshjälpmedel, nutritionsprodukter och tillbehör, inkontinens samt senare under 2018 även diabetes och stomi under hjälpmedelscentralens tak.

Ett stort pågående utvecklingsarbete är också att se till att brukarna kan beställa förskrivna förbrukningshjälpmedel inom nutritionsprodukter och tillbehör, inkontinens, diabetes och stomi genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.