Arbetsmarknad och näringsliv

En ung kvinna och en ung man samtalar med varandra i ett rum med post-it lappar i bakgrunden.
Vi skapar de bästa förutsättningarna till samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. Foto: Johan W Avby

Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv, där alla är delaktiga, där människors hälsa och kompetens är ovärderliga resurser och där tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är tryggad. Det är en förutsättning för att Jönköpings län ska kunna fortsätta växa och utvecklas.

Vi arbetar för att stärka kompetensförsörjningen och stödja näringslivsutvecklingen i Jönköpings län. Det gör vi till exempel genom att skapa de bästa förutsättningarna till samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv.

Vi ser också till att det finns stöd och rådgivning av hög kvalitet för företagen i både med- och motgång.