Inter­nationellt arbete

Ett stort antal flaggor från olika länder vajar i vinden.
Foto: mostphotos.com

För att på bästa sätt ska kunna dra nytta av globaliseringens möjligheter stödjer vi länets företag och invånare i internationella kontakter.

Vi lever i en tid när vi i allt högre grad delar vardagsfrågorna, inte bara med resten av Sverige, Norden och Europa – utan med resten av världen. Internationellt samarbete är viktigt för att Jönköpings län ska kunna möta de utmaningar som samhället står inför.

Internationalisering som skapar utveckling

Vi ger stöd och bidrag till små och medelstora företag som vill arbeta med nya marknader. Vi arbetar också på olika sätt för att attrahera internationella företag och investerare till vårt län.

Vi är värd för Jönköpings läns Europa Direkt-kontor. Kontoret sprider kunskap till länets invånare om EU och dess institutioner, möjligheter till jobb, studier och praktik utomlands samt vilka rättigheter man har som EU-medborgare.

Länets röst i världen

EU-samarbetet sätter ramarna för många frågor som är viktiga för länets hållbara tillväxt och utveckling. Och Jönköpings län finns mitt i Europa! Småland Blekinge Halland South Sweden är ett samarbete med övriga regioner, regionförbund och lärosäten i Småland, Blekinge och Halland där vi har vi ett kontor i Bryssel för att ta tillvara våra intressen inom EU.

Vi är också aktiva i organisationen Assembly of European Regions (AER) där politiker deltar i olika forum för att utbyta erfarenheter och samverka samt driva gemensamma frågor gentemot till exempel EU.