Projektbidrag scenkonst är ett bidrag för nyproduktioner inom sceniskt kulturuttryck. Bidraget ska stimulera och stödja länets fria utövare, kulturarbetare eller konstnärer inom scenkonstområdet. Bidraget syftar till att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i Jönköpings län. 

Projektbidrag scenkonst