Kultur

Kultur för integration

Två fotografer tittar på bilder i kamera
När bidraget Kulturinsatser för asylsökande och nyanlända utlystes 2016 ansökte organisationer, föreningar, det fria kulturlivet och studieförbund från hela Jönköpings län. Nästan 1,5 miljoner kronor gick till kulturinsatser av olika slag som främjar integration. Foto: Agnieszka Zakiewicz

Region Jönköpings län arbetar för att främja integration och kulturella möten i länet, bland annat genom projektstöd, aktiviteter och verksamheter inom kulturområdet.

Integration genom kultur är ett av kulturplanens fokusområden.

Konsten att delta

Region Jönköpings län är medlemmar i ett nätverk som främjar integration mellan konstnärer; utrikesfödda, konstnärer som har varit bosatta länge i Sverige eller som är födda i Sverige. Detta för att ge nyanlända konstnärer möjlighet att ta del av och verka i de lokala, regionala och nationella nätverk som finns.

Konsten att delta, Utveckling Jönköpings län