Region Jönköpings län i Almedalen 2024

Bild på talare på scen i Almedalen

Region Jönköpings län medverkar under Almedalsveckan 25-29 juni. Tillsammans med andra aktörer erbjuder vi ett ambitiöst seminarieprogram på arenan Mötesplats Jönköpings län.

Samverkan är avgörande för att möta vår tids komplexa utmaningar. Vi behöver dela framtidstro, idéer och resurser i arbetet med framtidens nära vård, kompetens- och energiförsörjning.
 
På Mötesplats Jönköpings län tar du del av ett program med ett brett anslag, med samverkan som en röd tråd. Vi adresserar de utmaningar som Sverige och regionerna står inför samt delar med oss av framgångsrika exempel och diskuterar hur vi gemensamt tar oss an samhällsutvecklingen.
 
I delar av seminarieinnehållet samverkar vi med kollegor inom Regionsamverkan Sydsverige samt Småland Blekinge Halland South Sweden. Region Jönköpings län agerar över organisationsgränser, i samskapande med invånarna.

Därför finns Region Jönköpings län i Almedalen

Vi strävar efter att nationellt driva viktiga politiska frågor för hela länet och skapa en plattform med samtal, möten och nätverkande. Genom att stärka vår regions attraktivitet och främja samverkan verkar vi för en dynamisk och framåtriktad utveckling för Jönköpings län.