Närservice som arbetsplats

Glad kvinna kör en städmaskin.
Vi inom närservice är proffs på att städa på ett sätt som bidrar till både säkerhet och trivsel för patienter, besökare och medarbetare. Men vi har också mycket annat på vår repertoar. Till exempel vaktmästeri, tryckeri och kopiering. Foto: Ulf Lindberg

Närservice är en viktig del i kedjan för säker vård. Genom medarbetarnas kunskap minskas till exempel risken för sjukhusrelaterade infektioner.

Här finns närservice

Närservice är ett område inom Verksamhetsstöd och service. Vi servar verksamheter inom hela Region Jönköpings län. Vi utgår från Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Värnamo sjukhus.

Kompetens vi söker

Vi behöver främst rekrytera servicepersonal. Varje sommar rekryterar vi dessutom många sommarjobbare.  

Därför ska du jobba hos oss

Vi som arbetar med service i vårdmiljö har en viktig och betydelsefull roll – det inser allt fler.

Ditt kunnande och dina erfarenheter kan bli värdefulla tillskott för att stärka bilden av serviceyrket som en viktig del av god och säker vård. 

Du får vara med om att bidra till framtidens sjukvård där kompetent servicepersonal utför den vårdnära servicen och tid frigörs för vårdpersonal att ägna sig åt vård.

Arbetet är varierande och socialt med många kund- och patientkontakter.

Så här arbetar vi

Vi inom närservice utför hygienstädning, gör rent och bäddar patientsängar, hanterar textil och material.

Vi transporterar patienter mellan sjukhusets olika avdelningar, städar administrativa lokaler och hanterar olika typer av avfall på ett korrekt och hållbart sätt.  

I uppdraget ingår också vaktmästeri, tryckeri och kopiering, post- och godshantering med mera.

Vi arbetar huvudsakligen i team där vi samarbetar och stöttar varandra för att kunna ge bästa möjliga service till kunderna.

Verksamheten sker mestadels på dagtid, men vi har bemanning större delen av dygnet under hela året.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats