Kultur

Arkiv

Illustration av människor som och arkivsystem framför byggnadens som hyser Jönköpings arkiv.
Arkiv Jönköpings län är en ideell förening som tillsammans med sina medlemmar tar hand om länets folkrörelse- och föreningshistoria. De ordnar och förtecknar folkrörelsernas- och föreningarnas handlingar och gör dem forskningsbara för allmänheten samt bevarar dem åt eftervärlden. Foto: Johan W Avby Illustration: Fredrika Ottosson

Arkiv är en del av samhällets kulturhistoriska minne och en kontinuerlig beskrivning och reflektion över samhället förr och nu.

Arkiv belyser folkviljans betydelse och funktion i samhällsutvecklingen: hur människor i förening på ett organiserat sätt erövrar, försvarar och utvidgar demokratin. För att kunna göra detta och garantera insyn i den offentliga förvaltningen krävs öppna och tillgängliga arkiv.

Föreningsarkivens möjligheter att samspela med och vara relvanta för föreningar, nätverk och grupper som inte är organiserade på traditionella sätt, behöver förstärkas. Samordningen mellan olika kunskapsbärare inom arkivområdet i Jönköpings län ska fördjupas. Genom sammanslagningen av Jönköpings läns arkivförbund och Jönköpings läns folkrörelsearkiv skapas en arkivorganisation som, tillsmmans med Jönköpings läns museum, utgör en resurs för att främja arkivfrågor i hela länet - Arkiv Jönköpings län.

Region Jönköpings län ska:

  • främja samordningen mellan kunskapsbärare inom arkivområdet
  • utveckla och säkerställa driften av den nyinrättade arkivorganisationen
  • samordna kunskap kring den tekniska utvecklingen av föreningsarkiven
  • bidra till samordning av och kunskapsdelning kring e-arkiv i länets kommuner
  • utforska möjligheten att ta ett utökat ansvar för företagens arkiv i Jönköpings län.