Vi använder våra resurser klokt

Vårdklädd kvinna sorterar avfall.
Foto: Johan W Avby

Klok resursanvändning innebär att våra verksamheters utveckling inte tar resurser från kommande generationer. Vi använder både naturliga och ekonomiska resurser på ett effektivt och hållbart sätt.

Mindre avfall och mer återvinning

Vi återvinner material som annars skulle ha slängts. Vi arbetar också för att minska mängden av det som måste slängas. Det gör vi bland annat genom att minska användningen av engångsprodukter. Istället använder vi material som går att återvinna, och som består av så mycket återvunnet material från förnybara källor som möjligt.

Genom att återanvända produkter kan vi förlänga deras livslängd och minska påverkan på miljön. Vår IT-verksamhet har under lång tid sett till att utbytt men fungerande IT-utrustning återanvänds av andra verksamheter. Tack vare detta sparar vi energi, kemikalier och sällsynta metaller.

Istället för att köpa nya möbler, väljer våra verksamheter möbler och inredning från våra möbelförråd i första hand. På så sätt återanvänder vi det som redan finns.

Hållbar kapitalförvaltning

Genom att aktivt välja hur vi placerar vårt kapital har vi stora möjligheter att göra skillnad. När vi placerar våra pengar, ställer vi krav både när det gäller social hållbarhet och miljö. Och vi undviker fossila innehav.