Länstransporter som arbetsplats

Kvinna utanför länstransporters röda budbil. I bilden är texten "Vi är en viktig del i vårdkedjan!" inlagd.
Våra chaufförer är viktiga företrädare för vår omväxlande verksamhet där kontakten med människor står i centrum. Foto: Ulf Lindberg

Länstransporter utför transporttjänster åt Region Jönköpings läns olika verksamheter. Det kan till exempel handla om interna transporter av post, paket, läkemedel och prover. Att kunna ge personlig service och att medverka till effektiva processer för våra kunder betyder mycket för oss. I vårt uppdrag använder vi budbilar och lastbilar. Hos oss kan Region Jönköpings läns medarbetare även hyra bilar att använda i tjänsten.

Vårt uppdrag

Vi ansvarar för godstransporter, huvudsakligen inom Region Jönköpings län, samt för intern biluthyrning och försörjer Region Jönköping läns verksamheter med långtidshyrda fordon.

Medarbetare och organisation

 • Länstransporter är ett område inom Verksamhetsstöd och service.
 • Vi är 20 medarbetare.
 • Vi är bilförare, fordonsansvariga, kundmottagare och chef.
 • Våra 12 budbilar besöker regionens samtliga verksamheter varje vardag.
 • Vi har totalt 90 poolbilar för dagsuthyrning i Jönköping (Ryhov och Rosenlund), Nässjö, Eksjö och Värnamo.
 • Vi har dessutom cirka 270 verksamhetsbilar på långtidsuthyrning under minst 36 månader.
 • Vi utgår från Jönköping men jobbar regionövergripande.

Kompetens vi söker

Länstransporter behöver främst rekrytera bilförare som kan utföra transporttjänster i olika former med tillhörande behörigheter, kompetensbevis och intyg. Vi har behov av vikarier för timanställning och visstidsanställning, både under året och under semesterperioden juni till augusti.

Därför ska du jobba hos oss

Vårt arbete är omväxlande där kontakten med människor står i centrum. Vi utför en viktig servicefunktion för både vårdtagare och sjukvården inom Jönköpings län, där din serviceförmåga och sociala kompetens värderas högt.

Så skapar vi värde för våra kunder

 • Vi har regelbunden dialog med våra kunder för uppföljning av vårt uppdrag.
 • Vi erbjuder ändamålsenliga poolbilar för våra kunders behov. 

Vi leder för hållbarhet

 • Region Jönköpings läns drivmedelsstrategin är vägledande i allt vi gör.
 • Vi har nått målet med minst 50 procent biogasfordon i bilpoolen.
 • Utbyggnad av laddinfrastruktur ger oss möjlighet att ställa om till minst 30 % elfordon inom tre år.

Det här är vi stolta över

 • Vi har jobbat hårt med Region Jönköpings läns drivmedelsstrategi och har nu över 70 procent biogasbilar i korttidspoolen.
 • Vi har utfört effektiva vaccintransporter på uppdrag av Region Jönköpings läns vaccinssamordnare.

Det här gör vi under ett år

 • Vi har 20 000 uthyrningsdagar.
 • Vi kör 50 000 mil med våra budbilar.
 • Vi förnyar bilpoolen med 80–100 fordon varje år.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats