Länstransporter som arbetsplats

Glad tjej utanför länstransporters röda transportbil.
Våra chaufförer är viktiga företrädare för vår omväxlande verksamhet där kontakten med människor står i centrum. Foto: Ulf Lindberg
Glad tjej utanför länstransporters röda transportbil.Kille i förrarhytten i länstransporters bil.Mörk tjej med glasögon sitter framför datorn och svarar samtidigt i telefon.Man med gods.

Länstransporter utför transporttjänster åt Region Jönköpings läns olika verksamheter. Att kunna ge personlig service och att medverka till effektiva processer för vår kunder betyder mycket för oss. I vårt uppdrag använder vi budbilar, lastbilar och minibussar. Hos oss kan regionens medarbetare även hyra bilar att använda i tjänsten.

Här finns länstransporter

Länstransporter är ett område inom Verksamhetsstöd och service, som har sin utgångspunkt och större del av sin fordonspark i anslutning till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

I fordonsparken ingår tiotalet bussar för sjukresor, två lastbilar och åtta budbilar. I korttidsbilpoolen ingår ungefär 100 fordon, placerade i Eksjö, Värnamo, Nässjö, Ryhov samt på Regionens hus i Jönköping. I långtidsbilpoolen ingår ungefär 250 fordon som finns utspridda på Region Jönköpings läns olika verksamheter.

Länstransporter har cirka 25 medarbetare.

Kompetens vi söker

Länstransporter behöver främst rekrytera chaufförer och bilförare som kan utföra transporttjänster i olika former med tillhörande behörigheter, kompetensbevis och intyg. Vi har behov av vikarier för timanställning och visstidsanställning, både under året och under semesterperioden juni till augusti.

Därför ska du jobba hos oss

Hos länstransporter och Verksamhetsstöd och service får du jobba med sådant om skapar värde – främst för de som arbetar inom Region Jönköpings län. Men i förlängningen också för länsborna.  Hos oss räknas stöd och service som spetskompetenser.

Ditt kunnande och dina erfarenheter kan bli värdefulla tillskott. Vårt arbete är omväxlande där kontakten med människor står i centrum. Vi utför en viktig servicefunktion för både vårdtagare och sjukvården inom Jönköpings län, där din serviceförmåga och sociala kompetens värderas högt.

Så här arbetar vi

Länstransporter arbetar på uppdrag av våra kunder - Region Jönköpings läns verksamheter.

Länstransporter utför en mängd olika transportuppdrag för verksamheter knutna till Region Jönköpings län, men också för vissa privata vårdaktörer. Länstransporters chaufförer kör dagliga transporter av laboratorieprover, läkemedel, post, paket, medicinska gaser med mera mellan  regionens sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker. En daglig tur går också till Universitetssjukhuset i Linköping.

Länstransporter har även avtal med Länstrafiken att köra sjukresor. Att köra personer som är för sjuka för att på annat sätt ta sig till eller från vården, ställer speciella krav på respekt och bemötande.

I länstransporters uppdrag ingår även ansvaret för Region Jönköpings läns bilpool. Genom bilpoolen kan regionens medarbetare korttids- eller långtidshyra bilar – allt ifrån perioder på en halvdag upp till tre år.

Det här värderar vi högt

Vi som ingår i Verksamhetsstöd och service är måna om att ge våra medarbetare, med alla sina erfarenheter och olikheter, chansen till att vara med och påverka. Ett gott ledarskap ger förutsättningar för detta.

Vi är också måna om att sätta våra kunder i fokus. Vi vill vara deras trygga och naturliga samarbetspartner, precis som det står i vår verksamhetsidé. Det ska ligga i våra medarbetares och ledares hjärta och ryggmärg.

Så utvecklar vi oss

Inom länstransporter och Verksamhetsstöd och service är det centralt att vi utvecklar och förnyar oss hela tiden för att svara upp mot kundernas behov.

Partnerskap, nära samarbete och dialog med kunderna ger värdefulla influenser. Länstransporters chaufförer är viktiga företrädare för verksamheten. Det är de som i det dagliga arbetet träffar kunderna. Chaufförerna får ofta ta emot synpunkter och förbättringsförslag som länstransporter tar till sig, och så långt som möjligt tar till vara i vår verksamhet.