Länstransporter som arbetsplats

Glad tjej utanför länstransporters röda transportbil.
Våra chaufförer är viktiga företrädare för vår omväxlande verksamhet där kontakten med människor står i centrum. Foto: Ulf Lindberg

Länstransporter utför transporttjänster åt Region Jönköpings läns olika verksamheter. Att kunna ge personlig service och att medverka till effektiva processer för vår kunder betyder mycket för oss. I vårt uppdrag använder vi budbilar och lastbilar. Hos oss kan regionens medarbetare även hyra bilar att använda i tjänsten.

Här finns länstransporter

Länstransporter är ett område inom Verksamhetsstöd och service, som har sin utgångspunkt och större del av sin fordonspark i anslutning till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

I fordonsparken ingår två lastbilar och tio budbilar. I korttidsbilpoolen ingår ungefär 100 fordon, placerade i Eksjö, Värnamo, Nässjö, Ryhov samt på Regionens hus i Jönköping. I långtidsbilpoolen ingår ungefär 260 fordon som finns utspridda på Region Jönköpings läns olika verksamheter.

Länstransporter har cirka 25 medarbetare.

Kompetens vi söker

Länstransporter behöver främst rekrytera bilförare som kan utföra transporttjänster i olika former med tillhörande behörigheter, kompetensbevis och intyg. Vi har behov av vikarier för timanställning och visstidsanställning, både under året och under semesterperioden juni till augusti.

Därför ska du jobba hos oss

Hos oss räknas stöd och service som spetskompetenser. Ditt kunnande och dina erfarenheter kan bli värdefulla tillskott. Vårt arbete är omväxlande där kontakten med människor står i centrum. Vi utför en viktig servicefunktion för både vårdtagare och sjukvården inom Jönköpings län, där din serviceförmåga och sociala kompetens värderas högt.

Så här arbetar vi

Länstransporter arbetar på uppdrag av våra kunder - Region Jönköpings läns verksamheter.

Länstransporter utför en mängd olika transportuppdrag för verksamheter knutna till Region Jönköpings län, men också för vissa privata vårdaktörer. Länstransporters bilförare kör dagliga transporter av laboratorieprover, läkemedel, post, paket, medicinska gaser med mera mellan  regionens sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker. En daglig tur går också till Universitetssjukhuset i Linköping.

I länstransporters uppdrag ingår även ansvaret för Region Jönköpings läns bilpool. Genom bilpoolen kan regionens medarbetare korttids- eller långtidshyra bilar – allt ifrån perioder på en halvdag upp till tre år..

Så utvecklar vi oss

Partnerskap, nära samarbete och dialog med kunderna ger värdefulla influenser. Länstransporters bilförare är viktiga företrädare för verksamheten. Det är de som i det dagliga arbetet träffar kunderna. Bilförarna får ofta ta emot synpunkter och förbättringsförslag som länstransporter tar till sig, och så långt som möjligt tar till vara i vår verksamhet.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats