Kultur

Film

Unga personer med filmutrustning spelar in en film utomhus en solig dag

Vi arbetar med att främja, utveckla och stärka filmen i Jönköpings län. Vi vill att barn och unga ska få se, prata om och göra film, både under sin skoltid och på sin fritid. Vi arbetar för att det ska produceras mer film av både semiprofessionella och professionella filmare. Vi arbetar också för en levande biografkultur, där alla kan få ta del av ett brett filmutbud.

Det handlar om att kunna film

Ett övergripande fokus för oss är filmkunnighet – att vi bättre ska förstå filmens uttryck och hur den påverkar oss, såväl som att stötta filmskapande. Det handlar helt enkelt om att kunna film i alla dess olika aspekter.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi kan bistå med kunskaper och kontakter, vi kan gå in som samverkanspart i projekt och vi kan vara bollplank vid utveckling av projektidéer och bidragsansökningar. I mån av tid kan vi också ge coachning i samband med manusutveckling och filmproduktion.

Vi stöttar också filmare genom produktionsstöd, filmutvecklingsprogram, filmtävlingar och filmfestivaler. Vi delar ut kulturstipendier och ger stöd för arrangemang. Vi arrangerar nätverksträffar för kunskapsutbyte och gemenskap för aktiva inom filmområdet i hela länet.

Vi samarbetar med pedagoger, filmare, arrangörer, biografer, distributörer, föreningar, studieförbund, bibliotek, utbildningar, kommuner med flera. Vi är med och arrangerar workshops och konferenser riktade mot skola, kulturskola och fritidsverksamhet.

Vi stöttar skolor, kommuner och biografer i utveckligen av en varaktig skolbioverksamhet där alla barn och unga får möta film på biograf. Vi kan också ge tips på aktuella filmer för just din målgrupp vid filmvisningar och hjälpa till med pedagogiskt material eller ge kunskap kring distributörer och rättigheter för just din verksamhet.

Våra utvecklingsområden

Film för barn och unga

Talang och produktion

Visning och spridning