Företagsjouren

Träd med gröna löv i närbild där solen lyser igenom
Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet av företagande. Foto: Johan W Avby

Mer än 2 000 arbetstillfällen har hittills räddats av Företagsjouren i Jönköpings och Östergötlands län – en neutral samtalspartner för företag i svårigheter. Region Jönköpings län och Region Östergötland är tillsammans stolta huvudmän.

Att leda ett företag är alltid en utmaning. När ett företag
hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för
att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva
vidare och utvecklas. Därför finns Företagsjouren.

Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas
av rådgivare med många års erfarenhet av företagande.
Vårt uppdrag är att stötta små och medelstora
företag samt gröna näringar med tyngdpunkt på det professionella lantbruket, till att undanröja det akuta problem som företaget står inför. 

Vi är verksamma i alla 26 kommuner som finns inom Jönköpings och Östergötlands län. Stödet från Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet görs under sekretess.

Region Jönköpings län och Region Östergötland driver Företagsjouren tillsammans.

Företagsjouren erbjuder

  • Vi analyserar företagets lönsamhet och problem.
  • Vi erbjuder rådgivning vid olika typer av problem som finansiering, förhandlingar, avtal, skatter, sjukdom och redovisning.
  • Vi finns som stöd vid de flesta typer av ägarfrågor.
  • Vi söker lösningar vid finansieringsproblem och erbjuder stöd vid kontakter med banker och myndigheter.
  • Vi förmedlar specialistkompetens inom redovisning, juridik och personalfrågor.