Kultur

Talang och produktion

En ung kvinna bakom en filmkamera

Vi vill att det ska göras mer film av fler filmare i länet! Genom att skapa mötesplatser, workshops, filmutvecklingsprogram och produktionsstöd vill vi stötta dig som filmare i din kreativa process och ditt filmskapande. Våra insatser riktar sig både mot semiprofessionella och professionella filmare och stöden vi erbjuder ser olika ut beroende på vilken nivå du befinner dig.

Varje år kan filmare som ännu inte tagit sig in i filmbranschen söka vårt utvecklingsprogram GAZE, som också innefattar ett produktionsstöd för en kortare film. Som semiprofessionell eller professionell filmare kan du också söka produktionsstöd en gång om året. I mån av tid stöttar vi dig i att skriva projektbeskrivningar och ansökningar, analysera filmidéer, ge tips till din fortsatta arbetsprocess och manusutveckling. Ibland gör vi extra utlysningar kring kunskapshöjande insatser eller produktionsmedel, så håll utkik efter detta på vår hemsida under nyheter eller i våra sociala kanaler. 

GAZE – nya filmröster

Vill du göra film? Eller gör du redan film men lyckas inte riktigt ta dig vidare in i branschen? GAZE – nya filmröster är programmet för dig som bor eller verkar i Jönköpings län och som vill utveckla dig inom filmens område.

GAZE – nya filmröster

Tävla med din film på länets festivaler

Två gånger om året har du som filmare möjlighet att tävla och visa din film på bioduken. Förutom att din film får möta en publik finns en summa pengar i prispotten.

Nya filmskapare kortfilmstävling

Ping filmfestival

Sök pengar till din film

En gång om året har du som filmare möjlighet att söka regionalt produktionsstöd. Vi arbetar kontinuerligt med att överse och utveckla stödet, men är inte själva som filmutvecklare med och tar beslut.

Produktionsstöd för film

Verktyg och tips för din filmprocess

Guide: Så skriver du en bra projektbeskrivning

Filmfestivaler och tävlingar

Utbildningar inom film