Företagsutveckling och förnyelse

Man och kvinna samtalar.
Vi satsar mycket på att stimulera till nya företag och hjälpa människor att förverkliga sina innovativa idéer. Foto: Johan W Avby

Vi driver insatser för att främja företagandet i Jönköpings län och ser till att det finns stöd och rådgivning av hög kvalitet för företagen i alla dess skeden – start, utveckling, tillväxt och generationsskifte.

Jönköpings län är en av landets mest dynamiska småföretagarregioner. Här finns 30 000 företag, och varje år tillkommer det 1 800 nya. Det är ett av de mest industritäta länen i landet med många små och medelstora företag som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell marknad.

Fler nya företag och innovativa idéer

Vi satsar mycket på att stimulera till nya företag och hjälpa människor att förverkliga sina innovativa idéer. Och när företagen är etablerade ser vi till att det finns stöd för utveckling, tillväxt och generationsskifte. Det gör vi genom samverkan med aktörer som Almi, Business Sweden, Coompanion, Enterprise Europe Network, Science Park och Ung Företagsamhet. Och genom Företagsjouren stöttar vi de företag som av olika anledningar hamnat i problem.

Nätverk för ett tryggt näringslivsklimat

För att ytterligare stärka stödet för företagen i vårt län, driver vi dessutom ett nätverk med länets näringslivschefer och andra samverkande aktörer. Det skapar förutsättningar för ett tryggt och innovativt näringslivsklimat.