Kultur

Litterära samtal och mötesplatser

Händer som skriver.
Genom att skapa litteratur tillsammans bildas nätverk och kreativitet föds. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län vill arbeta för att synliggöra det arbete som utförs inom litteraturens område och för att ge de avancerade utövarna utrymme att berätta om och inspirera med sina författarskap.

Detta vill vi genom att skapa mötesplatser och genom att ge litterära aktörer möjligheter att i en inkluderande anda bevara och utveckla de befintliga arenorna för litteratur hos exempelvis bildningsförbund och föreningar. En av de viktigaste aktörerna är folkbiblioteken i Jönköpings län, där såväl kompetens, medier och lokaler redan nu finns tillgängliga.

I Jönköpings län finns många litterära arrangörer, som tillsammans med folk- och skolbiblioteken bjuder in till offentliga samtal kring litteratur. För att säkra ett fritt och demokratiskt samhälle där alla, utifrån sina förutsättningar, kan ta plats och påverka är det viktigt att öka invånarnas medie- och informationskunnighet och stödja den goda litteraturen och journalistiken i en tid präglad av ett ständigt pågående mediebrus, falska nyheter och starka kommersiella intressen.

Region Jönköpings län vill därför att länets invånare ska kunna möta litteraturen på en mängd olika sätt – blandat annat på litteraturfestivaler, på biblioteken, i bokhandeln, på köpcentret, på ett kafé, på popup-bokmässor och i vardagsmiljön.