Europa Direkt Jönköpings län

Europa Direkt i Jönköpings län

Europa Direkt i Jönköpings län är din direktlänk till Europa! Vi sprider information, svarar på frågor samt arrangerar föreläsningar och evenemang om EU.

Europa Direkt är EU-kommissionens informationsnätverk med 16 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa.

Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. Nätverkets uppgift är att kostnadsfritt sprida information om den Europeiska Unionen till allmänheten och att svara på frågor.

Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt i Jönköpings län. Följ oss gärna på Facebook(Extern länk)

Mer information hittar du på EU-kommissionens representation i Sverige(Extern länk).

Europa Direkt Jönköpings län:

  • svarar på och vidarebefordrar dina frågor om EU
  • sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov
  • främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor
  • arrangerar föreläsningar, föredrag och evenemang om EU-relaterade ämnen
  • ger möjlighet till dig som boende i Jönköpings län att tycka till om EU:s politik