Europa Direkt Jönköpings län

Europa Direkt i Jönköpings län

Europa Direkt i Jönköpings län är din direktlänk till Europa. Vi sprider information, svarar på frågor samt arrangerar föreläsningar och evenemang om EU och EU-frågor.

Europa Direkt är EU-kommissionens informationsnätverk med 15 kontor i Sverige och cirka 450 kontor i Europa.

Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. Nätverkets uppgift är att sprida information om den Europeiska Unionen till allmänheten, vara rådgivande och svara på frågor.

Du kan vända dig till oss med frågor om EU:s politik, olika program och prioriteringar, och delta i aktiviteter som rör EU:s framtid.

Vi besöker även skolor där vi anordnar presentationer och diskussioner om EU samt bidrar med pedagogiskt material och publikationer.

Alla våra tjänster är gratis för dem som deltar.

Vi erbjuder däremot ingen juridisk rådgivning om eller tolkning av EU:s lagstiftning.

Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt i Jönköpings län. Följ gärna Europa Direkt Jönköpings län på Facebook (Extern länk) Instagram (Extern länk)eller Linked in.

Mer information hittar du på EU-kommissionens representation i Sverige (Extern länk).

Europa Direkt Jönköpings län:

  • svarar på och vidarebefordrar dina frågor om EU
  • sprider information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov
  • främjar den lokala och regionala debatten om EU-frågor
  • arrangerar föreläsningar, föredrag och evenemang om EU-relaterade ämnen
  • ger möjlighet till dig som boende i Jönköpings län att tycka till om EU:s politik