Kultur

Prioriterade målsättningar: hemslöjd

Korsstygn som bildar en glad minecraftgubbe på gammalt foto.
Nutida hemslöjd får man genom att kombinera olika tekniker på nytt sätt. Pixlar i modern tappning, ett verk av Britta Johanson.

Hemslöjd är starkare och mer mångfacetterat än någonsin. Fler aktörer är involverade, vilket både fördjupar och breddar verksamhetsområdet.

Hemslöjd är påtagligt och värdebärande, på en gång materiell och immateriell kultur, och innefattar ett brett omfång från pyssel till konst, livsstilsfrågor och politiskt engagemang.

Hemslöjd kan vara en avgörande faktor för upplevd hälsa och livskvalitet. Digitaliseringen ger förutsättningar för nya sätt att skapa, nya mötesplatser, uttryck och nya samarbeten när det lokala knyts ihop med det globala. Hemslöjd kan vara samhällsutveckling i i praktiken med kultur, näring och hållbarhet i fokus.

Region Jönköpings län ska:

 • främja intresset för och tillgången till hemslöjd
 • skapa mötesplatser och produktionsplattformar för slöjdare
 • stärja hemslöjdens möjligheter att bidra till individens och samhällets utveckling.
 • utvidga möjligheterna för hemslöjden att vara en kunskapsbärare för hållbar utveckling.

Kulturpolitiska prioriteringar

 • Kulturlivets infrastruktur
 • Barn och unga
 • Tillgänglighet
 • Hållbarhet och hälsa
 • Samarbeten - interkommunalt, interregionalt, internationellt och interkulturellt
 • Samverkan och dialog

Regionala mål

 • Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv.
 • Konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet.
 • Länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets.

Regional kulturplan

Region Jönköpings läns regionala kulturplan 2023-2025 är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.

Regional kulturplan 2023-2025 (pdf-fil, 6986 kB)