Forskning

Kvinna i vit rock och handskar visar upp ett litet rör i plast.
En av Region Jönköpings läns medarbetare som bedriver forskning. Foto: Johan W Avby

För att förbättra hälsa och livskvalitet är det strategiskt viktigt att satsa på forskning.

Region Jönköpings läns mål är att förbättra hälsa och livskvalitet för länets invånare. Forskning ett viktigt verktyg och vi bedriver kliniska studier tillsammans med universitet, högskolor och näringslivet.

Forska hos oss