Kultur

Kulturstipendium

Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och uppmuntran inom konstområdena litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Vem kan söka?

Kulturstipendiet kan inte sökas, men allmänheten kan föreslå stipendiater via nominering. Stipendier delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet.

Hur nominerar man?

Du kan nominera årligen mellan 1 april och 1 juni. Nomineringar för kulturstipendier ska ske skriftligen och innehålla: namn och kontaktuppgifter på den som nominerar, motivering och kontaktuppgifter till den som nomineras. Nomineringen skickas till kulturbidrag@rjl.se.

Nominering inkommen efter ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Nomineringen är en offentlig handling.

Särskilda villkor

Stipendier ges till en eller flera verksamma kulturaktörer i samverkan. Utdelning till samma person eller personer kan ske högst två år i följd.

Kulturstipendiet ges som uppmuntran till förtjänstfull verksamhet inom konstområdena i eller med koppling till Jönköpings län. Kulturstipendiet delas ut efter nominering.

Den totala summan för stipendier är totalt 225 000 kronor och fördelas mellan kultur- och arbetsstipendier. Hur summan fördelas bestäms av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till beslutssammanträdet lägga fram förslag på stipendiater.

Nämnden kan adjungera en expert inom respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla fråga.

Bedömning och beslut

Efter nomineringsperioden görs en tjänsteberedning där ansökningar och nomineringar som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen. Externa referenspersoner, utan koppling till länet och sökanden, är med i beredningsprocessen och har en rådgivande roll. Prioriteringar görs utifrån den ekonomiska ramen för kulturstöden. Beslut tas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i oktober. Stipendierna delas ut av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i samband med Regionfullmäktiges höstmöte.

De personer som fått Landstingets/Region Jönköpings läns kulturstipendium sedan 1980: 

2023 Per-Magnus Söder, Huskvarna Folkets park

2022 Colm O'Ciarnain, Kultivera

2021 Johanna Linder, Österängens konsthall och Victor Rojas, Internationell Poesifestival Jönköpings län

2020 Eva Edevik, Teaterstickorna

2019 Henrik Johansson, skådespelare

2018 Kulturgatan Bodafors

2017 Ann Böttcher, konstnär och Mats Andersson, fotograf 

2016 Amy Deasismont, sångerska, skådespelare, musikalartist och programledare

2015 Danskompaniet KolKo ink

2014 Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, konstnärer

2013 Mikael Syrén

2012 Tage Andersen

2011 Mian Lodalen

2010 Johanna Thydell

2009 Emil Svanängen

2008 David Sandberg

2007 Musikteaterprojektet FREJA

2006 Monika Marklinger

2005 Bengt Lindberg  Susanne Rydén

2004 Åke Edwardson  Lena Philipsson

2003 Carl-Johan Johansson  Rachel Molin  Sofie Palander  David Svensson

2002 Susanne Bosiö  Karin Johansson  Jakob S Jonsson  Irene Theorin

2001 Helena Blom  Samuel Fröler  Uno Svenningsson

2000 Majgull Axelsson  David Gunnarsson  Acke Hydén  Jan Lindqvist  Cletus Nwadike

1999 Cardigans  Lars Danielsson  Nils-Erik Eriksson  Peder Freiij

1998 Olle Andersson  Kalle Berggren  Lisbeth Högvik

1997 Elisabet Apelmo  Leif Liljeblad  Marie Lundquist  Olle Wettermark

1996 Katarina von Bredow  Lars-Göran Frisk  Leo Quennerstedt-Kempe  Jacob de Verdier

1995 Sigvard Broman  Christina Campbell

1994 Lennart Enander  Ragnar Järhult  Kaj Tuve Månsson  Ulla Nordin  Eva Spångberg

1993 Mikael Bråne  Joakim Kallhed  Peter Lundström  Carl Nyrén  Magnus Utvik

1992 Sten Dunér  Uno Myggan Ericson  Alf Henriksson  Lena Åkesson

1991 Malte Axelsson  Efva Lilja  Sigvard Lindqvist  Owe Pellsjö  Märta Svensson

1990 Birgitta Andersson  David Ansert  Kerstin Jansson  Margareta Melin

1989 Anders Jormin  Lena Blomqvist  Jan Broberg  Walle Jahansson

1988 Pia Campbell  Vladimir Oravsky  Jill Englund  Roland Englund  Lisa Atterström

1987 Birger Jonasson  Olle Widestrand  Astrid Johansson  Bruno Ekström  Kerstin Nilsson

1986 Märit Carlsson-Good  Clas Engwall  Hente Håkansson  Li-Kioko  Fredrik Segerståhl

1985 Ruth Malinowski  Göran "Findus" Ekelund

1984 Arvid Wallinder  Ann-Sofie Klingberg  Hans Fredholm  Aase Dyrting  Evert Amnefors

1983  Sigvard Sandahl  Anders Robertsson  Ingrid Robertsson  Nils Hasse  Inga Saarinen  Peter Gadh

1982 Lars Agger  Classe Campbell  Allan Svensson  Göran Erlandsson  Eva Stefanowicz

1981 Linda Gustavsson-Nameth  Börje Martinsson  Per Odensten  Lennart Svensson  Kerstin Rydh

1980 Lars Hagberg  Sven A Karlsson  Sven Lundh  Björn Novén  Ingela Strandberg