Lärande och utbildning

Ung tjej sitter i grön fåtölj utomhus och ler mot kompis i förgrunden.
Vi stärker invånarnas möjligheter till livslångt lärande genom ett nära samarbete med länets utbildningsaktörer. Foto: Johan W Avby

Tillsammans med länets kommuner och Jönköping University stärker vi invånarnas möjligheter till livslångt lärande.

Enligt skollagen ska verksamheten i skolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom att arbeta regionalt i samverkan med länets kommuner ökar möjligheterna till en kvalitetsutveckling i skolan.

Vi knyter forskning och verksamhet närmare varandra för att utveckla skolan och därmed även elevernas resultat och trivsel.