Kultur

Bild och form

I projektet ”Kojan” söker Österängens konsthall tillsammans med konstnärer och barn i åldrarna 4-12 år efter nya lösningar och svar på hur platser för barn kan utformas och användas. Projektet har genomförts inom ramen för Smålandstriennalen 2023 med stöd av Region Jönköpings län. Fotograf: Marcus Gyllborg

Det regionala uppdraget för bild- och formverksamheten är att på olika sätt främja konsten i Jönköpings län. Verksamheten är uppdelad i en utvecklings- och gestaltningsdel.

Bild och form: Utveckling

Läs mer om Region Jönköpings läns arbete med den strategiska utvecklingen av samtidskonsten i Jönköpings län.

Bild och form: Gestaltning

Läs mer om gestaltningsuppdrag och inköp av konst till Region Jönköpings läns lokaler.