Kultur

Kulturrätten

En kille som står på en scen i strålkastarljus.
Projektet Kulturrätten arbetar för att alla barn i Jönköpings län ska få möta kultur på skoltid. Foto: Johan W Avby.

Genom Kulturrätten får kulturen en starkare roll i skolan, med hjälp av kunskapsdelning, nätverk och metodutveckling – allt för att alla barn i vårt län ska ha likvärdig rätt att möta professionell kultur.

Kulturupplevelser för alla skolor i Jönköpings län

Projektet Kulturrätten arbetar för att alla barn i Jönköpings län ska få möta kultur på skoltid. Det görs genom med hjälp av en digital utbudskatalog som samlar en variation av kulturupplevelser som skolor kan boka till sina elever. Skolorna kan även söka bidrag från Kulturrätten som kan användas till att resa till en föreställning som arrangeras någonstans i länet, eller till att ta emot ett kulturellt inslag på sin egen skola. Varje år hålls en utbudsdag där Kulturrättens utbud presenteras. 

Bakgrund till projektet

2019 gjordes en förstudie i länet, där det tydligt framkom att det saknas en struktur kring kulturaktiviteter i skolan. Att möta och uppleva professionell kultur och kvalitativ konst är långt i från en självklarhet då det saknas nätverk och broar mellan kultur och skola. Kulturrätten arbetar för alla barns lika rättigheter och tycker att det ska vara en självklarhet att möta professionell kultur i skolan. Utanför skolans värld blir det en klassfråga.

Projektet drivs i nära samarbete med representanter från varje part inom kultursamverkansmodellen och ska även gynna det fria kulturlivet i Jönköpings län. Projektet Kulturrätten drivs av Riksteatern Jönköpings län med stöd av Kulturutveckling, Region Jönköpings län.

Läs mer om Kulturrätten (Extern länk)