Utbildningar inom naturbruk

Två tjejer reparerar en traktor.
Våra naturbruksgymnasier erbjuder utbildningar som är anpassade efter den gröna näringens behov. Foto: Johan W Avby

På uppdrag av kommunerna är vi är huvudman för länets två naturbruksgymnasier.

Förutom utbildning är naturbruksgymnasierna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.

Utöver gymnasieutbildning erbjuder skolorna utbildningar inom yrkeshögskola (YH) och uppdragsutbildning som är anpassade efter den gröna näringens behov.