14 sjuksköterskor tog emot Signe Thorfinns stipendium

14 sjuksköterskor tog emot Signe Thorfinns stipendium

13 kvinnor står uppställda i två rader utomhus.
Främre raden från vänster: Gunilla Wivast, ordförande i styrelsen, Ulrika Sjöström, Marie Karlsson, Annie Sjö, Marita Nilsson, Ann-Marie Norden, Helen Geijersson, Maria Dahlin. Bakre raden från vänster: Rebecca Lundmark, Cajsa Cederlöf, Sofia Teodorsson, Johanna Joakimsson, Linda Boelee. Foto: Johan W Avby

Under torsdagen den 16 maj delades Signe Thorfinns stipendium ut på Qulturum vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Vårens 14 sjuksköterskor fick ta emot sina stipendier ur Signe Thorfinns stiftelse.

Styrelsens motivering till samtliga

”Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med dessa stipendier då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska. Signes önskan var även att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa till andra länder på kongresser och konferenser. Styrelsen önskar alla ett Lycka till.”

Motiveringar stipendiater Signe Thorfinns stiftelse våren 2024

Ulrika Sjöström, sjuksköterska vid Vårdcentralen Bra Liv Rosenhälsan, får ett stipendium på 7 700 kronor för att delta på konferens i Göteborg gällande demens. Syftet är att ta del av fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens. Ulrika Sjöström vill bidra till att arbeta för en bättre demensvård och att driva utvecklingen framåt som demenssjuksköterska.

Annie Sjö, sjuksköterska vid ambulansen i Region Jönköpings län, får ett stipendium på 35 000 kronor för att delta på den internationella konferensen EMS i Las Vegas. Syftet är att delta vid föreläsningar och workshops på mässan för att ta hem ny kunskap för att delge ledning och kollegor om hur ambulanssjukvården kan utvecklas.

Rebecca Lundmark, sjuksköterska vid kvinnokliniken Ryhovs sjukhus, får ett stipendium på 19 000 kronor. Rebecca Lundmark studerar till barnmorska och ska åka till Kenya för att studera förlossningsvården. Syftet är att se och lära hur förlossningsvården fungerar i ett land som inte är lika högteknologiskt som i Sverige.

Linda Boelee, sjuksköterska vid Vårdcentralen Bra Liv i Mariannelund, får ett stipendium på 2 500 kronor till översättning av sina betyg från Nederländerna. Betygen är internationellt ackrediterade men för att kunna vidareutbilda sig behöver de översättas till engelska.

Lars Nordström, sjuksköterska vid psykiatriska mottagningen i Nässjö, får ett stipendium på 12 700 kronor för att delta på en konferens i Stockholm gällande bipolär sjukdom. Syftet är att öka förståelse och kunskap om diagnosen samt öka kunskapen om medicinsk och psykologisk behandling för denna patientgrupp.

Kristin Lundgren, sjuksköterska vid ambulansen i Tranås, får ett stipendium på 4000 kronor för att delta på FLISA kongressen i Kalmar. Konferensens tema är att ”Att leda i förändring”. Syftet är att utveckla och förbättra samverkan mellan ambulanssjukvården och SOS Alarm.  

Marita Nilsson, sjuksköterska vid SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet) vid Höglandssjukhuset i Eksjö, får ett stipendium på 8 400 kronor för att delta på en nationell konferens gällande Palliativ vård i Västerås. Syftet är att få en uppdatering av vad som händer inom palliativ vård samt att utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma inom området.

Helen Geijersson, Maria Dahlin samt Ann-Marie Norden, sjuksköterskor vid SSIH vid Värnamo sjukhus, får ett stipendium på 9 400 kronor vardera för att delta på en nationell konferens gällande Palliativ vård i Västerås. Syftet är att få en uppdatering av vad som händer inom palliativ vård samt att utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma inom området. Helen Geijersson, Maria Dahlin samt Ann-Marie Norden kommer att gå på olika föreläsningar för att få med så mycket kunskap hem som möjligt.

Cajsa Cederlöf, Marie Karlsson, Johanna Joakimsson samt Sofia Teodorsson, sjuksköterskor vid operation och IVA vid Ryhovs sjukhus i Jönköping, får ett stipendium på 15 000 kr vardera för att delta på en konferens i Maastricht i Nederländerna. Konferensen handlar om hur man bäst tar hand om barn som ska sövas, sederas och smärtstillas inför olika ingrepp. De tre stipendiaterna arbetar i dag i ett team som heter ”Rädda barngruppen” och har som syfte att få mer kunskap för att bemöta och ta hand om dessa barn och föräldrar.

Styrelsen för Signe Thorfinns stiftelse klimatkompenserar för alla flygresor.