Regional utvecklingsstrategi

Funktionsnedsatt pojke åker skateboard.
Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi samlar de insatser som krävs för att länet ska bli fortsatt framgångsrikt och växande. Foto: Johan W Avby

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är en vägvisare för Jönköpings läns samlade utvecklings- och tillväxtarbete.

I vårt regionala utvecklingsansvar ingår att arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet – en regional utvecklingsstrategi.

Strategin pekar ut vad som krävs för att Jönköpings län ska bli Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region till år 2035.

På webbplatsen Utveckling i Jönköpings län kan du läsa mer om den regionala utvecklingsstrategin och följa arbetet med att nå målen:

RUS – Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2020–2035