Länstrafiken

Buss vid en hållplats i Jönköping centrum
Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt serviceresor. Foto: Daniel Wengel på Trafikbyrån

Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken.

Länstrafikens uppdrag utgår från regionens vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär att Länstrafiken med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda länets invånare en prisvärd, enkel och säker resa till arbete, studier eller fritidsaktiviteter.

Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om våra resenärer och vår omvärld.

Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor, vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor.