Kultur

Produktionsstöd scenkonst

Region Jönköpings län vill med detta stöd stimulera och stödja länets fria utövare, kulturarbetare och konstnärer inom scenkonstområdet, samt stärka, bredda och förnya kulturlivets infrastruktur. Stödet ska också stimulera nya produktioner i länet och berättelser med koppling till länet.

Vem kan söka?

Produktionsstöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, bolag eller stiftelser) och enskild firma. Sökande måste vara yrkesverksam inom scenkonstområdet.

Vem kan inte söka?

Produktionsstödet kan inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner, Region Jönköpings läns egna kulturverksamheter och stiftelser, länets folkhögskolor, bildningsförbund samt verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Dessa verksamheter kan ändå samverka och samarbeta med organisationer som söker produktionsstödet.

Särskilda villkor

Med produktion avses professionella scenkonstproduktioner (teater, dans, musik etc), i form av enskild produktion, presentation, eller samproduktion. Stödet är ett förhandsbidrag och kan inte sökas för redan genomförda produktioner. En organisation kan inte få produktionsstöd och arrangemangsstöd för samma produktion.

Stöd till scenkonstproduktion kan sökas för nya produktioner inom sceniskt kulturuttryck och kan inte sökas för redan genomförda produktioner. Stödet kan användas för olika uppsättningskostnader, så som rättigheter, ljud/ljus, kostym, projektledning och arvode. Produktionen ska planeras att visas offentligt i Jönköpings län, men kan även turnera på andra platser.

Ansökningsperiod

Produktionsstöd kan sökas under perioden 20 augusti till och med 25 september, med beslut i december 2024.

Hur söker man?

Ansökan om stöd ska ske via E-tjänster och blanketter. Observera att ansökningsformuläret heter Projektbidrag, ansökan. Inne i formuläret väljer man sedan Produktionsstöd som det man söker. Ansökan ska vara inlämnad senast sista ansökningsdatum och vara komplett med samtliga begärda handlingar. Sent inkommen eller ej fullständig ansökan handläggs inte.

Verksamheter som samverkar kring en gemensam insats ska utse en verksamhet som ansvarar för ansökan. En verksamhet som väntar på beslut om ansökta medel från annan aktör, eller beviljats stöd från annan aktör, ska ange detta i ansökan.

Alla ansökningar är offentliga handlingar. Läs igenom villkor och riktlinjer (länk nedan) innan du påbörjar ansökan.

Bedömning och beslut

Efter ansökningsperioden görs en tjänsteberedning där ansökningarna som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen. Därefter görs en bedömning utifrån genomförbarhet, verkshöjd och relevans. Externa referenspersoner, utan koppling till länet och sökanden, är med i beredningsprocessen och har en rådgivande roll. Prioriteringar görs utifrån den ekonomiska ramen för kulturstöden. Förslaget går slutligen vidare till politisk beredning. Beslut tas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i december. Beslut meddelas skriftligen till sökande efter nämndens beslut.

Redovisning och uppföljning

Redovisningen skickas in via E-tjänster och blanketter senast en månad efter i ansökan angiven projektperiod. Särskild ansökan om anstånd kan beviljas av Region Jönköpings län.

Stöd vid ansökan

Du kan alltid kontakta Region Jönköpings län för att få stöd i ansökningsförfarandet eller diskutera möjligheterna till stöd inför en ansökan. Kontakta kulturbidrag@rjl.se så hänvisar vi dig rätt.

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län (pdf-fil, 6986 kB)
Riktlinjer för kulturstöd (pdf-fil, )
Grundvillkor för stöd till civilsamhället och kulturområdet inom Regional utveckling (kommer inom kort)
Snabbhjälp till e-tjänster kulturbidrag (pdf-fil, )
Blankett för medfinansiering (pdf-fil, )

Under ansökningsperioden kan du som söker få stöd och svar på frågor av handläggare och utvecklare.

Handläggare kan stötta dig med:

 • kulturdatabasen och tekniska problem med ansökan
 • svara på frågor om vad ansökan ska innefatta
 • vem man kan vända sig till för ytterligare stöd.

Handläggare:
Cajsa Löf
010-2428497
cajsa.lof@rjl.se

Utvecklare kan stötta dig med:

 • läsning och genomgång av din ansökan
 • bolla idéer och identifiera samarbeten.

Film och rörlig bild:
Charlotta Miller
0737-07 14 94
charlotta.miller@rjl.se

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 27 januari 2021: 

 • Min mamma skogshuggaren, förproduktionsstöd film. Wild Beast Collective. 65 000kr. 
 • Livet efter Ida, förproduktionsstöd film. Matsers of Reality. 50 000kr. 
 • Lämnad, förproduktionsstöd film. Story AB. 50 000kr. 
 • Skynket, förproduktionsstöd film. Amanda Ekström enskild firma. 30 000kr.

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-12-11:

 • Not too young, Happy pictures, 100 000 kr
 • “Hemligt”, Bauer Art, 76 000 kr