Kultur

Verksamhetsstöd

Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i Jönköpings län som bedriver stadigvarande verksamhet inom kulturområdet i huvudsak. Verksamheten ska vara viktig för länets kulturpolitiska infrastruktur.

Syfte

Verksamhetsstödet syftar till att stärka kulturlivets infrastruktur och bidra till ett tillgängligt och välutvecklat konst- och kulturliv.

Vem kan söka?

Organisationer (juridiska personer) i Jönköpings län som bedriver stadigvarande verksamhet inom kulturområdet i huvudsak.

Vem kan inte söka?

Organisationer som enbart har lokal förankring och vars huvudsakliga verksamhet inte är inom kulturområdet i Jönköpings län. Tillfälliga projekt eller arrangemang kan inte ansöka.

Särskilda villkor

För att kunna få verksamhetsstöd ska organisationen:

 • bedriva stadigvarande verksamhet i Jönköpings län
 • ha sin huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet, exempelvis dans, musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur, museum eller kulturarv
 • bidra till att nå målen i den regionala kulturplanen
 • arbeta för att uppfylla ett eller fler kulturpolitiska prioriteringar i den regionala kulturplanen
 • ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och tillgång till kultur i hela länet
 • samarbeta och samverka med andra aktörer i länet

Ansökningsperiod

Verksamhetsstöd kan sökas under perioden 20 augusti till och med 25 september, med beslut i december 2024.

Hur söker man?

Ansökan om stöd ska ske via E-tjänster och blanketter. Ansökan ska vara inlämnad senast sista ansökningsdatum och vara komplett med samtliga begärda handlingar. Sent inkommen eller ej fullständig ansökan handläggs inte.

Ansökan ska innehålla information om organisationen, organisationens mål samt verksamhetsplan och budget. Verksamheter som inte tidigare har uppburit verksamhetsstöd från Region Jönköpings län ska även bifoga organisationens stadgar, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning, verksamhetsplan och en treårig utvecklingsplan.

Verksamheter som samverkar kring en gemensam insats ska utse en verksamhet som ansvarar för ansökan. En verksamhet som väntar på beslut om ansökta medel från annan aktör, eller beviljats stöd från annan aktör, ska ange detta i ansökan.

Alla ansökningar är offentliga handlingar. Läs igenom villkor och riktlinjer (länk nedan) innan du påbörjar ansökan.

Bedömning och beslut

Efter ansökningsperioden görs en tjänsteberedning där ansökningarna som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen och hur väl de överensstämmer med målen i den regionala kulturplanen. Prioriteringar görs utifrån den ekonomiska ramen för kulturstöden. Förslaget går slutligen vidare till politisk beredning. Beslut tas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i december. Beslut meddelas skriftligen till sökande efter nämndens beslut. Beslut om avslag på en ansökan eller bidragets storlek kan inte överklagas i särskild ordning.

Redovisning och uppföljning

Redovisning görs via E-tjänster och blanketter. Redovisning för verksamhetsstöd ska skickas in senast 15 maj för genomfört verksamhetsår. Redovisning av föregående verksamhetsår krävs för att verksamheten ska kunna få verksamhetsstöd kommande år.

Redovisningen ska inkludera verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse samt redovisning av hur verksamheten uppnått sina målsättningar.

Stöd vid ansökan

Du kan alltid kontakta Region Jönköpings län för att få stöd i ansökningsförfarandet eller diskutera möjligheterna till stöd inför en ansökan. Kontakta kulturbidrag@rjl.se så hänvisar vi dig rätt.

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län (pdf-fil, 6986 kB)
Riktlinjer för kulturstöd (pdf-fil, )
Grundvillkor för stöd till civilsamhället och kulturområdet inom Regional utveckling (kommer inom kort)
Formulär för ansökan (endast för stöd, ansökan görs via e-tjänster) (pdf-fil, )
Formulär för redovisning (endast för stöd, redovisningen görs via e-tjänster) (pdf-fil, )
Snabbhjälp till e-tjänster kulturbidrag (pdf-fil, )

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp

 • Huskvarna Folkets park, 265 000 kr
 • Jönköpings läns arkivförbund, 55 000 kr
 • Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt, 40 000 kr
 • Jönköpings läns hembygdsförbund, 110 000 kr
 • Jönköpings läns hemslöjdsförbund, 54 000 kr
 • Jönköpings läns konstförening, 35 000 kr
 • Kultivera, 350 000 kr
 • Scenen Sofiehof Underjord, 265 000 kr
 • ShareMusic and Performing Arts 1 000 000 kr
 • Skådebanan Jönköpings län, 220 000 kr
 • Siftelsen Kulturreservatet Åsens by, 370 000 kr
 • Stiftelsen Smålands konstarkiv, 560 000 kr
 • Sveriges konstföreningar JKPG län, 30 000 kr
 • Sydöstra Folkets hus parkregion, 90 000 kr
 • Teateri, 1 200 000 kr
 • Österängens konsthall, 475 000 kr
 • SmåLit - Smålands litteraturfestival, 300 000 kr
 • Minopera, 225 400 kr
 • JONK! Scenkonst, 400 000 kr
 • Grenna Bluegrass 150 000 kr
 • Stiftelsen Lehmans verkstad 200 000 kr

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2020-12-09

 • Huskvarna Folkets park, 204 000kr
 • Jönköpings läns arkivförbund, 50 000kr
 • Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt, 40 000kr
 • Jönköpings läns hembygdsförbund, 100 000kr
 • Jönköpings läns hemslöjdsförbund, 45 000kr
 • Jönköpings läns konstförening, 27 000kr
 • Kultivera, 300 000kr
 • Scenen Sofiehof Underjord, 204 000kr
 • ShareMusic and Performing Arts 1 000 000kr
 • Skådebanan Jönköpings län, 210 000kr
 • Siftelsen Kulturreservatet Åsens by, 306 000kr
 • Stiftelsen Smålands konstarkiv, 544 000kr
 • Sveriges konstföreningar JKPG län, 25 000kr
 • Sydöstra Folkets hus parkregion, 75 000kr
 • Teateri, 1 048 000kr
 • Österängens konsthall, 366 000kr
 • SmåLit - Smålands litteraturfestival, 200 000kr
 • Minopera, 175 000kr
 • JONK! Scenkonst, 300 000kr

Kultursamverkansmodellen, regionalt anslag:

 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 1 987 000kr
 • Riksteatern Jönköpings län, 570 000kr
 • Vandalorum, museum för konst och design, 1 102 000kr

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-12-11

 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 2 259 000 kr
 • Stiftelsen Vandalorum, 2 105 000 kr
 • Teateri, 1 027 000 kr
 • Riksteatern Jönköpings län, 876 000 kr
 • ShareMusic & Performing Arts, 649 000 kr
 • Stiftelsen Smålands Konstarkiv, 533 000 kr
 • Kultivera, 421 000 kr
 • Österängens konsthall, 359 000 kr
 • Skådebanan Jönköpings län. 205 000 kr
 • Jönköpings hembygdsförbund, 98 000 kr
 • Sydöstra Folkets Hus och Parkregion, 75 000 kr
 • Jönköpings läns arkivförbund, 51 000 kr
 • Jönköpings läns hemslöjdsförbund, 44 000 kr
 • Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt, 39 000 kr
 • Jönköpings läns Konstförening, 26 000 kr
 • Sveriges Konstföreningar distrikt Jönköping, 24 000 kr
 • Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by, 300 000 kr
 • Huskvarna Folkets Park, 200 000 kr
 • Sofiehof Underjord, 200 000 kr

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-01-23

 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 2 054 000 kr
 • Stiftelsen Museum Vandalorum, 2 050 000 kr
 • Riksteatern Jönköpings län, 853 000 kr
 • Teateri, 1 000 000 kr
 • ShareMusic & Performing Arts, 632 000 kr
 • Smålands Konstarkiv, 519 000 kr
 • Jönköping läns Hembygdsförbund, 95 000 kr
 • Sydöstra Folkets hus och Parkregion, 73 000 kr
 • Jönköpings läns arkivförbund, 50 000 kr
 • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund, 43 000 kr
 • Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt, 38 000 kr
 • Jönköpings läns konstförening, 25 000 kr
 • Sveriges Konstföreningar distrikt Jönköping, 23 000 kr
 • Skådebanan i Jönköpings län, 200 000 kr
 • Kultivera, 410 000 kr

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2017-12-13

 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 2 004 000 kr
 • Stiftelsen Museum Vandalorum, 2 000 000 kr
 • Riksteatern Jönköpings län, 832 000 kr
 • Teateri, 976 000 kr
 • ShareMusic & Performing Arts, 617 000 kr
 • Smålands Konstarkiv, 506 000 kr
 • Jönköping läns Hembygdsförbund, 93 000 kr
 • Sydöstra Folkets hus och Parkregion, 71 000 kr
 • Jönköpings läns arkivförbund, 50 000 kr
 • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund, 42 000 kr
 • Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt, 37 000 kr
 • Jönköpings läns konstförening, 24 000 kr
 • Sveriges Konstföreningar distrikt Jönköping, 22 000 kr
 • Skådebanan i Jönköpings län, 250 000 kr
 • Kultivera, 400 000 kr

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2016-12-13

 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 2 004 000 kronor
 • Stiftelsen Vandalorum, 1 000 000 kronor
 • Jönköpings läns arkivförbund, 50 000 kronor
 • Smålands konstarkiv, 550 000 kronor
 • Teateri, 976 000 kronor
 • Riksteatern i Jönköping län, 832 000 kronor
 • Share Music and Performing Arts, 617 000 kronor
 • Jönköpings läns Hembygdsförbund, 93 000 kronor
 • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund, 42 000 kronor
 • Jönköpings läns distrikt av Bygdegårdarnas riksförbund, 37 000 kronor
 • Jönköpings läns Konstförening, 24 000 kronor
 • Sveriges Konstföreningars riksförbund distrikt Jönköping, 22 000 kronor
 • Sydöstra Folkets hus & Parkregion, 71 000 kronor