Regional utveckling

Barn som leker på en sportplan utomhus.
Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att samla aktörer som kommuner, högskola och branschorganisationer kring en regional utvecklingsstrategi. Uppdraget innefattar också att samordna arbetet, skapa mötesplatser och nätverk och ansvara för uppföljningen av utvecklingsarbetet. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län har, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.

Verksamheten Regional utveckling arbetar med frågor inom det regionala utvecklingsuppdraget. Det innebär att: 

  • Ta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet – regional utvecklingsstrategi.
  • Samordna insatser för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin.
  • Besluta om hur vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete ska användas.
  • Ta fram och fastställa planer för regional transportinfrastruktur i länet.
  • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen.