Kollektivtrafik

Två kvinnor åker buss.
Andelen som åker kollektivt har ökat de senaste åren eftersom vi har satsat på att bygga ut trafiken i de stora trafikstråken i länet. Foto: Johan W Avby

En vanlig vardag görs omkring 80 000 resor med kollektivtrafik i länet. Och våra bussar och tåg kör sammanlagt över 7 000 mil. Som ansvarig för länets kollektivtrafik ser vi till att invånarna får ett bra och prisvärt utbud av resor till arbete, sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv, nöjen och fritidsaktiviteter.

Region Jönköpings län är regional kollektivtrafikmyndighet. Genom Jönköpings Länstrafik ansvarar vi för kollektivtrafiken i länet. Vi är stolta över att ligga bra till inom många områden när vi jämförs nationellt. Vi har mycket nöjda resenärer och ett bra utbud – bäst i Sverige när det gäller tåg. Andelen som åker kollektivt har ökat de senaste åren eftersom vi satsat på att bygga ut trafiken i de stora trafikstråken i länet.

Våra mål för kollektivtrafiken

En del i vårt uppdrag som kollektivtrafikmyndighet handlar om att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som sammanfattar våra mål för kollektivtrafiken fram till 2025. 

Vi vill att kollektivtrafiken ska vara det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om våra resenärer och vår omvärld. Omtanke för oss innebär att vi reflekterar över vad vi kan göra för andra. Till exempel arbetar vi för att höja tillgängligheten för funktionsnedsatta och att all vår kollektivtrafik ska bedrivas med förnybara drivmedel.

Genom att driva trafik på ett omtänksamt sätt skapar vi möjligheter för många människor att resa tillsammans och få det lite bättre.