Styrdokument

Styrdokument

Ordförandeklubba på ett konferensbord
Policy är styrdokument som är antagna av Region Jönköpings läns högsta beslutande organ, regionfullmäktige. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län har en enhetlig dokumentstruktur för styrdokument.

Syftet med dokumentstrukturen är att det ska bli tydligt vem som beslutar om respektive styrdokument, vad syftet är med dokumentet, vad det ska innehålla, vilka det gäller för och vem som ansvarar för att det är uppdaterat.

Policy är styrdokument som är antagna av Region Jönköpings läns högsta beslutande organ, regionfullmäktige.