Regional utveckling

Mäniskor som samtalar
Foto: Johan W Alby

Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar både verksamheter som drivs av Region Jönköpings län samarbetspartners i länet. Uppdraget handlar till exempel om länstrafik, kulturutveckling och utbildningar. Vi har en ledande roll för helheten och verkar för bästa möjliga samordning.

Regional utveckling ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och planeringen av infrastrukturen.

Utbildning och Kulturutveckling ansvarar för folkhögskolor, naturbruksgymnasier och kultur.

Länstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken då Region Jönköpings län är regional kollektivtrafikmyndighet (Jönköpings länstrafik).