Transportinfrastruktur

Kvinna laddar sin elcykel.
I Jönköpings läns regionala transportplan föreslår vi både större och mindre investeringar. Till exempel åtgärder som ska underlätta för resenärer med kollektivtrafiken eller gående och cyklister. Foto: Johan W Avby

Ett av våra viktiga uppdrag kopplat till samhällsbyggnad är att planera för länets transportinfrastruktur.

Vi ansvarar för planeringen av den regionala statliga infrastrukturen i länet genom framtagandet av en regional transportplan. Inom ramen för vårt uppdrag samordnar vi också länets intressen i den nationella infrastrukturplaneringen och deltar i olika regionala, nationella och internationella nätverk kopplade till transportinfrastruktur och kommunikationer.

Mer information

Mer information om hur vi arbetar med planering av transportinfrastruktur finns på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län.