Samhällsbyggnad & infrastruktur

Man och kvinna med hund promenerar vid tågstation.
Vi kraftsamlar länet för att utveckla bra kommunikationer och attraktiva miljöer för människor att bo och arbeta i. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län arbetar med att utveckla länet genom att samordna frågor som rör samhällsbyggnad och infrastruktur.

I vårt uppdrag arbetar vi bland annat med koordinering av bredbandsutbyggnad, planering av regional infrastruktur, regionala strukturbilder kopplade till fysisk planering och regional samordning kopplad till kollektivtrafik.

Mer information om vår verksamhet hittar du på webbplatsen Utveckling i Jönköpings län under rubriken "Samhällbyggnad och infrastruktur".