Kultur

Digital delaktighet och kompetens

Två personer som läser på en surfplatta.
Biblioteksutveckling ska bl.a. tillsammans med folkbiblioteken utforska och synliggöra vad digital transformation innebär för verksamheten. Foto: Johan Werner Avby

Folkbiblioteken är en aktör i den digitala samhällsutvecklingen och medverkar till att skapa förutsättningar för invånarna att bli digitalt delaktiga.

Digitaliseringen förändrar i snabb takt allt från medievanor och kommunikation till arbetssätt, samtidigt som olika grupper av människor befinner sig i digitalt utanförskap.

Biblioteksutveckling ska:

  • främja samverkan mellan folkbiblioteken och lokala aktörer inom digital delaktighet
  • tillsammans med folkbiblioteken utforska och synliggöra vad digital transformation innebär för verksamheten
  • bidra till folkbibliotekens kompetensutveckling inom medie-och informationskunnighet (MIK)
  • stödja folkbiblioteken i metodutveckling med särskilt fokus på grupper i digitalt utanförskap.

Pågående utvecklingsprocess


Digital transformation

Digital transformation handlar om alla de anpassningar en verksamhet behöver göra i en digital samtid. Biblioteksutveckling ger stöd till bibliotekspersonal för att aktivt utveckla och omsätta sin digitala kompetens i verksamheten och utforska vad den digitala omställningen betyder för biblioteken. Biblioteksutveckling erbjuder bibliotekspersonal att medverka i ett nätverk för digital transformation och erbjuder och förmedlar relevanta fortbildningsinsatser. Bibliotek i länet som driver egna utvecklingsprojekt inom digital kompetens- och verksamhetsutveckling får stöd och handledning från Biblioteksutveckling.