Utbildning och kultur

Elev i Värnamo syr på symaskin
Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt för individers utveckling, men minst lika viktigt för en regions utveckling.

Region Jönköpings län är huvudman för två av länets folkhögskolor och gymnasieskolans naturbruksprogram.

Vi utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt stödjer folkbiblioteken via regionbiblioteket.

Vi är även huvudman för Smålands Musik och Teater och en av stiftarna av Jönköpings läns museum.

Verksamheter inom utbildning och kultur

Kulturutveckling

Smålands Musik och Teater

Utbildning