Lokaler för konferens och möten

Tre personer framför en whiteboard med post-it-lappar
Foto: Johan W Avby

På Ryhovsområdet i Jönköping finns möjlighet att hyra konferenslokaler. Det är Region Jönköpings läns enhet för verksamhetsutveckling, Qulturum som står för uthyrningen av konferenslokalerna.