Regional transportplan

Resande går ombord på tåg
De åtgärder som prioriteras i den regionala transportplanen ska bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling. Foto: Johan W Avby

Den regionala transportplanen beskriver vilka investeringar som Jönköpings län ska satsa på.

I vårt regionala utvecklingsansvar ingår att upprätta och fastställa en regional transportplan.

De åtgärder som prioriteras i planen ska, utifrån största möjliga samhällsekonomiska nytta, bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling. 

På webbplatsen Utveckling i Jönköpings län kan du läsa mer om den regionala transportplanen för Jönköpings län. 

Regional transportplan för Jönköpings län 2022–2033