Arbetsplatser

Ambulanssjukvården som arbetsplats

Två ambulanssjuksköterskor på väg för att hämta patient.
Välkommen till ett otroligt spännande och trevligt arbete med väldigt god gemenskap. Foto: Johan W Avby

Som medarbetare inom ambulanssjukvården bidrar du till att alla i Jönköpings län får tillgång till en ambulanssjukvård med hög kvalitet, korta väntetider, ett bra bemötande och en professionell vård och behandling.

Den här kompetensen söker vi

Vi söker framförallt ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. 

För att bli ambulanssjuksköterska behöver du först utbilda dig till sjuksköterska och därefter gå en specialistutbildning i ambulanssjukvård. Även annan specialistsjuksköterskeutbildning är intressant för oss. 

För att bli ambulanssjukvårdare behöver du gå en gymnasial undersköterskeutbildning och därefter en ambulanssjukvårdarutbildning på yrkeshögskola. 

Ambulanssjuksköterska 

Ambulanssjukvårdare

Därför ska du jobba hos oss

Ambulanssjukvården är en arbetsplats som erbjuder stor frihet under ansvar. Arbetet är omväxlande och utmanande där du som medarbetare ställs inför olika behov av problemlösningar i vardagen. När du kommer till jobbet vet du inget om vad som kommer att hända, vilket i sig är en utmaning. 

Ambulanssjukvården är en aktiv och kreativ organisation, där vi arbetar tillsammans för en hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. 

De här yrkena finns hos oss

Inom ambulanssjukvården i Region Jönköpings län arbetar 170 medarbetare som utför cirka 46 000 uppdrag per år.

Medarbetarna finns huvudsakligen inom tre yrkeskategorier:

  • Ambulanssjuksköterskor med specialistutbildning inom ambulanssjukvård
  • Sjuksköterskor
  • Ambulanssjukvårdare

Utöver detta finns även sjuksköterskor med specialistutbildning i anestesi, intensivvård, primärvård och operation. 

Varje ambulans är utrustad för avancerad akutsjukvård. Verksamheten har för närvarande 21 akutambulanser i länet med två medarbetare i varje ambulans, varav alltid minst en är sjuksköterska. 

Utöver detta har länet en lättvårdsambulans som bemannas med en specialistutbildad sjuksköterska. Lättvårdsambulansen används i huvudsak för överflyttningar mellan vårdinrättningar.

Yrken i regionen

Det här får du arbeta med

Ambulanspersonalen arbetar med prehospital akutsjukvård för personer som är akut sjuka eller har varit med om en olycka. Det betyder att vi bedömer och behandlar patienten i hemmet, på skadeplatsen och under transport till vårdinrättning. Vi utför även överflyttningar av patienter mellan olika vårdinrättningar, både inom och utom länet.

Ambulanssjuksköterskan undersöker patienten enligt givna medicinska behandlingsriktlinjer och ställer en preliminär arbetsdiagnos. Därefter kan patienten behandlas på plats, hänvisas till vårdcentral eller transporteras till sjukhus.

Som medarbetare i ambulanssjukvården har du tillgång till avancerade hjälpmedel som exempelvis hjärtstartare, mekanisk hjärtkompression och en mängd läkemedel. Ambulanspersonalens insatser är ofta livsavgörande.

De vanligaste larmorsakerna är medicinska problem, till exempel bröstsmärtor och andningssvårigheter, eller fallolyckor och höftfrakturer hos framförallt äldre.

Andra vanliga larm är trafikolyckor, arbetsplatsolyckor och olyckor i samband med idrott. 

Ambulanssjukvården samverkar ofta med andra myndigheter, till exempel med Polisen och räddningstjänsten. Vi arbetar även mot de flesta kliniker inom sjukvården.

Det här värderar vi högt

Mötet med patienten är det viktigaste för oss. Som medarbetare vill vi att du har god social förmåga, visar yrkesskicklighet och är en god teamarbetare samt har ett stort intresse för att arbeta med människor. 

Så här utvecklar vi verksamheten

Ambulanssjukvården har utvecklats de senaste åren och erbjuder en alltmer avancerad vård redan innan ambulansen kommer till sjukhuset.

Några exempel på detta är avancerad hjärt- och lungräddning samt möjlighet att tidigt identifiera hjärtinfarkt och transportera patienten direkt till röntgen för diagnos och åtgärd.

Ambulanssjukvården är en multidisciplinär verksamhet, vilket gör att vi ofta får utveckla vår kompetens inom olika områden. 

Här finns ambulanssjukvården

I Region Jönköpings län finns 21 ambulanser och en lättvårdsambulans fördelade på tio stationer i länet. Stationerna finns i Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo, Jönköping och Habo. 

Organisatoriskt tillhör ambulanssjukvården verksamhetsområde Medicinsk vård i Region Jönköpings län.