Ambulanssjukvården som arbetsplats

Två ambulanssjuksköterskor på väg för att hämta patient.
Välkommen till ett otroligt spännande arbete med väldigt god gemenskap. Foto: Johan W Avby

Som medarbetare inom ambulanssjukvården bidrar du till att alla i Region Jönköpings län får tillgång till en ambulanssjukvård med hög kvalitet, ett bra bemötande och en professionell vård och behandling. Vi är en länsklinik med cirka 200 medarbetare

Vi erbjuder

Ambulanssjukvården är en arbetsplats som erbjuder stor frihet under ansvar. Arbetet är omväxlande och utmanande där du som medarbetare ställs inför olika problemlösningar i vardagen och får använda hela din yrkeskompetens för att kunna tillgodose patientens behov. Kliniken är utbildningsintensiv och det finns stora möjligheter för kompetensutveckling inom ansvarsområden.

Ambulanssjukvården är en aktiv och kreativ organisation, där vi arbetar tillsammans för en hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. 

Yrken hos oss

  • ambulanssjukvårdare
  • sjuksköterskor
  • sjuksköterskor med vidareutbildning inom ambulanssjukvård, anestesi eller intensivvård

Att jobba hos oss

Ambulanspersonalen arbetar med prehospital akutsjukvård för personer som är akut svårt sjuka. Det betyder att vi bedömer och behandlar patienten i hemmet, på skadeplatsen och under transport till vårdinrättning. Vi utför även överflyttningar av patienter mellan olika vårdinrättningar, både inom och utom länet.

Ambulanssjuksköterskan arbetar i team med en annan sjuksköterska eller med en ambulanssjukvårdare. Tillsammans undersöker teamet patienten enligt givna medicinska behandlingsriktlinjer och ställer en preliminär arbetsdiagnos.

Som medarbetare i ambulanssjukvården har du tillgång till mycket avancerade utrustning som exempelvis hjärtstartare, mekanisk hjärtkompression och en mängd läkemedel.

De vanligaste larmorsakerna är medicinska problem, till exempel bröstsmärtor och andningssvårigheter, eller fallolyckor och höftfrakturer hos framförallt äldre.

Andra vanliga larm är trafikolyckor, arbetsplatsolyckor och olyckor i samband med idrott. 

Ambulanssjukvården samverkar ofta med andra myndigheter, till exempel med polisen och räddningstjänsten. Vi arbetar även mot de flesta kliniker inom sjukvården.

Vi utvecklar och utvecklas

Ambulanssjukvården har utvecklats stort de senaste åren och erbjuder en alltmer avancerad vård redan innan ambulansen kommer till sjukhuset. Några exempel på detta är nya behandlingsriktlinjer och snabbspår för patienter med höftfrakturer, stroke och hjärtinfarkt.

Ambulanssjukvården är en multidisciplinär verksamhet, vilket gör att vi ofta använder och får utveckla vår kompetens inom många olika områden.