Digital delaktighet och kompetens

Ett barn står och tittar ner på en stor digital skärm.
Biblioteksutveckling stödjer Glänta - barnbibliotek på sjukhus, i att prova nya digitala verktyg och metoder. Foto: Johan Werner Avby

Folkbiblioteken är en aktör i den digitala samhällsutvecklingen och medverkar till att skapa förutsättningar för invånarna att bli digitalt delaktiga.

Digitaliseringen förändrar i snabb takt allt från medievanor och kommunikation till arbetssätt, samtidigt som olika grupper av människor befinner sig i digitalt utanförskap.

Biblioteksutveckling ska:

  • främja samverkan mellan folkbiblioteken och lokala aktörer inom digital delaktighet
  • tillsammans med folkbiblioteken utforska och synliggöra vad digital transformation innebär för verksamheten
  • bidra till folkbibliotekens kompetensutveckling inom medie-och informationskunnighet (MIK)
  • stödja folkbiblioteken i metodutveckling med särskilt fokus på grupper i digitalt utanförskap.

Utvecklingsprocesser

Digital transformation

Det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus pågick under 2018-2020 för att stärka bibliotekens digitala utveckling. Vi fortsätter satsningen i Jönköpings län under rubriken Digital transformation genom:

  • att samordna ett nätverk för kunskapsdelning av medarbetare som har genomgått utbildningen Att leda bibliotekens digitala transformation.
  • stöd i att ta fram handlingsplaner för digital kompetens- och verksamhetsutveckling samt stöd för att aktivt utveckla och omsätta sin digitala kompetens i verksamheten med användaren i fokus.
  • lärresursen Digiteket, som utvecklats under projekttiden och som finns kvar och fylls på med nytt material. Den är fortsatt tillgänglig på Digiteket (Extern länk) (extern länk).
  • erbjudande om handledarutbildning i Minibladets reporterskola med start hösten 2021.