Filmvisning

Att film är bäst på bio är ett känt faktum. Därför är det viktigt att många olika slags filmer visas på små och stora biografer i hela länet.

Vi stöttar därför filmvisningar av regionala filmares produktioner för publik i Jönköpings län. Vi samarbetar även med filmföreningar och filmfestivaler. 

Filmklubbar

Vi kan stötta filmvisningar på bibliotek, fritidsgårdar eller motsvarande med efterföljande samtal om filmen.

Filmfestivaler

John Bauer Filmfestival

Filmtävling för unga filmare i Jönköpings län. Filmfestivalen är en tävling och mötesplats för filmare och filmintresserade i Jönköpings län. Det är också är den regionala uttagning av bidrag till den nationella Novemberfilmfestivalen.

Noomaraton

Filmtävlingen Noomaraton, är tävlingen där deltagarna gör film på tid och utifrån givet tema.

Noomaraton(Extern länk)

Både Noomaraton och Tellus sker i samarbete med Reaktor Sydost.