Kultur

Visning och spridning

Alla medborgare ska ha tillgång till ett brett utbud av film och rörliga bilder i olika former. Vi arbetar också för att stärka biografen som visningsplats – film är ju bäst på bio!

Film och rörliga bilder kan visas på olika platser och i olika sammanhang. I samverkan med kommuner, föreningsliv och näringsliv arbetar vi för att utveckla och göra utbudet av film större och bredare för dig som invånare. Vi vill tillgängliggöra berättelser– från vår egen region till världens alla länder.

Vi stöttar dig som arrangerar eller vill arrangera filmvisningar för publik. Kanske vill du utveckla din biografverksamhet, starta en filmklubb, filmförening eller en filmfestival? Vi stöttar, samarrangerar, omvärldsbevakar och fortbildar. Vi vill också lyfta fram våra lokala filmskapare och ge dem möjlighet att visa sina verk på biograf.

 

- Aktuellt -

Nätverksträff för biografer och visningsaktörer

Vad: Nätverksträff
Vem: Visningsaktörer i Jönköpings Län
När: 20 april
Plats: Värnamo Filmhistoriska Festival

För dig som är engagerad i biograf- eller visningsverksamhet bjuder Region Jönköpings Län in till en nätverksträff på Värnamo Filmhistoriska Festival.  Träffa dina biografkollegor och få en inspirerande workshop - Mer information om datum, tid och innehåll kommer!

Ping Filmfestival

Varje år arrangeras Ping - kortfilmstävling som också är vår regionala uttagning till  Novemberfestivalen - arena för ung svensk film. Den 14 september kommer du kunna se alla inlämnade bidrag och vara med när vi korar vinnarna! Filminlämning för 2024 års tävling öppnar i maj.

Läs mer här!

Filmåret i siffror

Statistiksamlingen Filmåret i siffror ger varje år svar på några av de vanligaste frågorna om filmen i Sverige. Här kan du bland annat läsa vilka svenska filmer publiken valde, hur svensk film finansierades, hur många svenska filmer som regisserades av kvinnor och vilka strömningstjänster som hade flest svenska filmer 2022.

Länk till statistiksamlingen på Filminstitutets sida (Extern länk)