Kultur

Utvecklingsprojekt

dansande kvinna
Foto: Johan W Avby

Utvecklingen inom hemslöjd sker i huvudsak via processer och projekt. Det kan vara gemensamma hemslöjdssatsningar för hela Sverige, regionala eller lokala insatser, tillsammans med andra län, olika aktörer inom regional kultur, näringsliv, hemslöjdförbund, nätverk och intressegrupper verksamma inom hemslöjdsområdet med mera.

Hemslöjd humaniora

Hemslöjd och humaniora betyder att vi vill lyfta det handgjorda skapandets värden och betydelser i olika publika och utåtriktade sammanhang, som är kopplade till filosofi, sociologi, genusvetenskap, etnologi med mera. Detta för att få en utökad, bredare och fördjupad syn på handgjort skapande och i ett hemslöjdsperspektiv få en ny syn på humaniora och humanvetenskaperna, samt vad det faktiskt innebär att vara människa. Detta i sin tur ger oss nya perspektiv på hur vi ska se på slöjd i förhållande till individ och samhälle.

Handgjort skapande har evolutionärt och historiskt varit en medskapare av den moderna människan och dess sammanhang fram tills precis nu. Det har en roll i alla de delar som gjort människan till kulturell varelse. Den betydelsen ska man intressera sig för. Frånvaron av handgjort skapande likaså. På vilket sätt påverkar detta människans upplevelse av sig själv och världen omkring?