Kultur

Röster om yttrandefrihet

Röster om yttrandefrihet uppmärksammade 2023 att Region Jönköpings län varit medlem i ICORN i 10 år. Flera fristadskonstnärer medverkade och berättade vad det innebär att vara hotad eller förföljd. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län har sedan 2019, med stöd av Kulturrådet, arrangerat Röster om yttrandefrihet – en programserie med fokus på det fria ordet.

Hösten 2024 kommer Röster om yttrandefrihet att arrangeras i samband med Banned Books Week. Mer information om datum och programpunkter kommer. 

2023

Under 2023 års program uppmärksammades att Region Jönköpings län varit medlem i ICORN – International Cities Of Refuge Network – i 10 år. Flera fristadskonstnärer medverkade och berättade vad det innebär att vara hotad eller förföljd, och ICORN redogjorde för nätverkets bakgrund och historik. 

2022

Årets program riktades mot barn och unga och ägde rum på kulturhuset Pigalle i Nässjö. Bland de medverkande fanns bland andra folkhögskolläraren och tidigare utbildningsministern Gustav Fridolin.

2021

Under september 2021 arrangerade vi två föreläsningar på temat Kultur i farozonen på Gummifabriken i Värnamo och på Jönköpings läns museum. Medverkade gjorde journalisten och dokumentärfilmaren Khazar Fatemi och Region Jönköpings läns fristadsförfattare, poeten Ali Thareb.

2020

2020 slog pandemin till och det samtal vi tänkte ha offentligt, fick spelas in och visas digitalt. 

2019

I samarbete med Västra Götalandregionen arrangerade vi Röster för yttrandefrihet för första gången. Denna gång på Gummifabriken i Värnamo. Medverkade gjorde bland andra journalisterna och författarna Ola Larsmo och Martin Schibbye.

I filmerna nedan kan du höra Martin Schibbye berätta om sin bok om Dawit Isaak samt Jörgen Lindvall, dåvarande kulturchef, om varför Region Jönköpings län anordnar en konferens om yttrandefrihet. Inspelade 12 september 2019.