Barn- och ungdomspsykiatri

Närbild på fiaspel i trä, men spelpjäser i blått, rött, gult och grönt.
Barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård handlar om att bedöma, utreda och behandla medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar mellan 0 och 17 år och deras familjer. Foto: Johan W Avby

I länet finns en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik på Länssjukhuset Ryhov, samt två barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar på Nässjö vårdcentrum och Värnamo sjukhus.

Verksamheterna bedriver barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård med uppdrag att bedöma, utreda och behandla medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar mellan 0 och 17 år och deras familjer. I vissa fall även lindriga tillstånd hos små barn. Arbetet sker i nära samverkan med skola, socialtjänst och andra vårdgivare.

Till kliniken på Länssjukhuset Ryhov hör en mottagning för allmänpsykiatrisk öppenvård, en slutenvårdsavdelning, samt en anorexienhet med dagvård som tar emot patienter från hela länet.

Mottagningarna på Nässjö vårdcentrum och Värnamo sjukhus bedriver allmänpsykiatrisk öppenvård.