Psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus som arbetsplats

Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus
På psykiatriska kliniken i Värnamo är vi tidigt ute med nya effektiva arbetssätt och evidensbaserade behandlingsmetoder. Foto: Johan W Avby

Här på psykiatriska kliniken i Värnamo erbjuder vi psykiatrisk vård till vuxna. Vi har erfarna psykiater och många välutbildade psykoterapeuter med bred inriktning inom flera olika behandlingsmetoder.

Den här kompetensen söker vi

Vilken kompetens vi behöver förstärka varierar över tid. Det som är aktuellt framgår bland våra lediga jobb. 

På vår klinik arbetar bland annat

 • läkare
 • psykologer
 • sjuksköterskor
 • socionomer
 • skötare
 • vårdadministratörer.

Yrken i regionen

Därför ska du jobba hos oss

Hos oss får du arbeta i en ”lagom stor” organisation med patienter inom hela det psykiatriska området. 

Här har vi en nytänkande och engagerad ledning som satsar på kompetensutveckling och vidareutbildning för medarbetare.

Närheten till alla verksamhetsdelar och teamarbetet gör arbetet både intressant och utvecklande.

Så här arbetar vi

Vi har nyligen subspecialiserat öppenvården, som i senaste nationella patientenkäten placerade sig högt i alla indikatorer.

På akut- och beroendemottagningen finns förutom jourmottagning också beroendevård, case managers, litiumdispensär, psykosocial jour och fasta vårdkontakter med mera.

På utrednings- och behandlingsmottagningen gör vi utredningar och bedömningar. Här finns också huvuddelen av vår medicinska och psykoterapeutiska behandlingsresurs.

Vår välfungerande psykosmottagning är sedan länge subspecialiserad.

Ett gott bemötande och tuffa tillgänglighetsmål ser vi som grundläggande för att kunna erbjuda en god och säker psykiatrisk vård. Lika så att varje patient ska ha en individuellt utformad vårdplan.

Vår klinik har en lång tradition av att vara tidigt ute med nya effektiva arbetssätt och evidensbaserade behandlingsmetoder.

Några exempel på det är:

 • Dialektisk beteendeterapi
 • Familjearbete vid schizofreni
 • Interpersonell psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Teamarbete.

Det var en tidigare medarbetare som introducerade det psykopedagogiska konceptet ”Ett självständigt liv”, som nu används i hela landet.

På psykiatriska kliniken ser vi värdet av ett gott samarbete med patienter och närstående. Därför har vi sedan flera år en struktur för brukarsamverkan.

Det här värderar vi högt

Så här sammanfattar vi vårt huvudmål:

”Att erbjuda bästa möjliga psykiatriska vård, byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet, så att kliniken blir patientens förstahandsval vid behov av specialiserad psykiatrisk vård.”

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Kliniken har ett trippelmål som innebär att allt vi gör – alla åtgärder och insatser, beslut och satsningar - ska syfta till att förbättra den psykiska hälsan, ge en god upplevelse av vården och samtidigt vara kostnadseffektivt.

En förutsättning för att nå våra mål är att ha en god arbetsmiljö och att ha trevligt och roligt tillsammans.

Det här är våra styrkor

Bland psykiatriska klinikens styrkor märks kontinuiteten i vårdprocesserna. Detta blir möjligt genom en lokalmässigt väl samlad klinik. Vi är också en av de kliniker i Sverige som har minst tvångsvård.

Vi har erfarna psykiater och många välutbildade psykoterapeuter med ovanligt bred inriktning: kbt, dbt, ipt samt psykodynamisk och systemisk psykoterapi.

På vår avdelning arbetar rutinerad personal, och enheten är nu inne i ett dynamiskt utvecklingsarbete – ”Så mycket bättre”.

Vi satsar också på mellanvårdsformer som dagsjukvård och kommande mobila team som komplement till öppenvård och alternativ till heldygnsvård.

Här finns vi

Psykiatriska kliniken är belägen på det fina och lagom stora Värnamo sjukhus.

Organisatoriskt tillhör vår klinik verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län.