Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats

Kvinnlig psykolog samtalar med en manlig patient.
På psykiatriska kliniken höglandet har medarbetarna fokus på bemötande och har en individuellt utformad vårdplan för varje patient. Foto: Johan W Avby

På psykiatriska kliniken Höglandet arbetar positiva och engagerade medarbetare. Vi uppmuntrar till förbättringsarbeten och tar tillvara på medarbetarnas kompetens för att ge god psykiatrisk specialistvård.

Den här kompetensen söker vi

Vi söker kontinuerlig medarbetare inom olika yrkesgrupper och vi söker dig som är 

  • sjuksköterska
  • vårdadministratör
  • läkare
  • kurator
  • psykolog
  • arbetsterapeut
  • skötare.

Yrken i regionen

Därför ska du jobba hos oss

Som medarbetare på psykiatriska kliniken Höglandet blir du en del av en positiv och engagerad arbetsgrupp. 

Här får du arbeta i team i en välfungerande klinik med patienten i fokus. 

Du får kontinuerlig kompetensutveckling med goda utbildningsförutsättningar i spännande sammanhang.

Det här får du arbeta med

Du får arbeta med specialiserad psykiatrisk vård för vuxna inom såväl sluten som öppenvård.

Du är med och bedriver teambaserad patientnära vård som ges på lika villkor och med hög tillgänglighet.

Så här arbetar vi 

På psykiatriska kliniken Höglandet är vi cirka 190 medarbetare. I arbetet möter vi vuxna i kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Tranås, Sävsjö och Vetlanda.

För oss är det viktigt att alltid ha patienten i fokus. Vi skapar  förtroende och goda förutsättningar för en effektiv kvalitativ psykiatrisk vård genom en helhetssyn och kontinuitet i vårdkedjan.

Vi utvecklar och satsar på ett kognitivt och beteendeterapeutiskt synsätt. Vi har även ett systemiskt arbetssätt som grund för behandlingsarbetet för att vidmakthålla ett psykodynamiskt synsätt.

Information till patienter, anhöriga och personal är en förutsättning för framgång, liksom samverkan med vårdgrannar, exempelvis kommuner.

Klinikens resurser är fördelade så att vi tar hänsyn både till klinikperspektivet och till länsövergripande psykiatriska vårdprocesser.

Vi medverkar i utvecklingen och genomförandet av gemensamma vårdprogram och psykiatriska vårdprocesser i regionen.

Det här värderar vi högt

Vår värdegrund sätter bemötandet med patienten i fokus. Vi lär oss av varandra och tar tillvara på våra medarbetares kompetens. 

Utifrån givna ramar arbetar vi för att alltid ge bästa möjliga vård till alla våra patienter.

Vi är positiva och sprider glädje för att ge varandra en god arbetsmiljö.

Så här utvecklar vi verksamheten

Vi arbetar strukturerat med förbättring, bland annat med stöd av Esthercoacher. Vårt fokus är tillgänglighet utifrån en helhetssyn samt goda omvårdnads- och medicinska resultat.

Vårt arbetssätt är personcentrerat och utvecklas kontinuerligt.

Här finns psykiatriska kliniken

Vuxenpsykiatriska mottagningar finns i Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda.

Vuxenpsykiatrisk slutenvård är lokaliserad på Höglandssjukhuset Eksjö, liksom remiss- och bedömningsenheten samt akutmottagningen.

Organisatoriskt tillhör psykiatriska kliniken Höglandet verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län.