Förbättrat patientflöde och kortare väntetider inom akutsjukvården

Förbättrat patientflöde och kortare väntetider inom akutsjukvården

Kvinna med gröna sjukvårdskläder och en röd väst med texten ledningsansvarig ssk akutmottagning står vid en högt bord och håller upp en walkie talkie medan det är akutsjukvårdare i bakgrunden.
Enligt Socialstyrelsen hade Värnamo sjukhus det effektivaste patientflödet av samtliga akutsjukhus i Sverige 2023. Onsdagen den 26 juni klockan 10.00 arrangerar Region Jönköpings län ett seminarium om akutvården på Almedalsveckan i Visby. Foto: Johan W Avby

Hur snabbt en patient blir omhändertagen och får akut medicinsk läkarbedömning har tydligt förbättrats i Region Jönköpings län. Den totala vistelsetiden från när patienten kommer till akuten och sedan lämnar har i många fall kraftigt minskat. Främst är det på Höglandssjukhuset och Länssjukhuset Ryhov som tiderna förbättrats men Värnamo sjukhus har samtidigt snabbast patientflöde i hela landet.

Onsdagen den 26 juni klockan 10.00 arrangerar Region Jönköpings län ett seminarium med rubriken ”Hur går det med akutvården – räcker sängplatserna?” på Almedalsveckan i Visby. Seminarieprogram och länk till livesändning av panelsamtalet

Region Jönköpings län arbetar med att se över och förbättra patientflödet inom akutsjukvården. Nyligen har det gjorts en analys om ledtiderna på akutmottagningarna från 2019 till maj 2024. I statistiken mäts tiden från ankomst till prioritering, till läkarbedömning och den totala vistelsetiden till att patienten lämnar akuten, antingen för hemfärd eller till annan vård. Förra året gick det att se positiva förbättringar men under våren 2024 har väntetiderna minskat ytterligare.

– Vi ser att patientflödet i länet har förbättrats på många ställen. Framförallt har det skett ett tydligt genombrott i Eksjö som senaste åren har haft en sämre tillgänglighet. Både tiden till läkarbedömning och den totala vistelsetiden på akuten har förbättrats. När den totala vistelsetiden minskar så är det i direkt korrelation till antalet patienter som väntar på akuten och därmed den totala arbetsbelastningen. I övriga Sverige tenderar antalet akuta besök att öka, medan vi inte ser samma trend i vårt län, , säger Peter Häyhänen, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län.

Tydlig förbättring i Eksjö

Förbättringarna i Eksjö berör alla akutspåren inom kirurgi, urologi, ortopedi och medicin. Tiden fram till prioritering (triagering) på akuten har minskat från strax över 30 till under 20 minuter i snitt. För en patient med exempelvis sepsis som söker vård kan tio minuters extra väntan få allvarlig konsekvens. I snitt får patienten en medicinsk läkarbedömning 20 minuter snabbare, från 77 till 58 minuter, och patienten tillbringar en halvtimme kortare tid på akuten jämfört mot tidigare, från 256 till 225 minuter.

– Vi har gjort mycket men det handlar om att börja prata med varandra och hitta delar i patientflödet där samarbetet inte fungerar. Det behövs planer för när det är högt inflöde till akuten och för hur vi kan förbättra både ankomst- och inläggningsprocessen för patienten. Vi har jobbat mycket med bättre tillgång till beslutsmässig läkarkompetens och att ha korta tider till triagering och det har gett resultat, säger utredaren Oscar Erixon, som har arbetat med akutflödet i Eksjö.

Kortare väntetider på Ryhov

På Ryhov berör förbättringarna främst medicinspåret där en läkarundersökning görs ungefär 30 minuter tidigare våren 2024 jämfört med 2022, från 105 till 70 minuter i snitt. Patienterna stannar på akuten nästan en timme kortare tid, från 265 till 207 minuter i snitt. Det finns ett starkt samband mellan tid till medicinsk läkarbedömning och hur lång tid patienter vistas på akuten.

– Värnamo har kanske inte förbättrat sitt patientflöde lika mycket som i Eksjö och Jönköping. Å andra sidan har Värnamo sjukhus troligen det bästa patientflödet i hela Sverige. Här kan Eksjö och Jönköping lära av Värnamo. Men även om man är bra så går det ju att bli bättre och det är härligt att se viljan att förbättra ytterligare hos medarbetarna på Värnamo sjukhus, säger Peter Häyhänen.

Effektivaste patientflödet i Värnamo

På Värnamo sjukhus får patienterna träffa en läkare i snitt inom 35-40 min från ankomst och de stannar sedan kvar på akuten i snitt 2,5-3 timmar våren 2024. Enligt Socialstyrelsen hade Värnamo sjukhus det effektivaste patientflödet av samtliga akutsjukhus i Sverige 2023.

– Vi är väldigt stolta över att Värnamo har så bra resultat. Alla ska få en god vård och vi bestämmer oss tidigt för vart patienten ska ta vägen. Vi har jobbat under en längre tid med processer och att ha tillgängliga vårdplatser och att ha ett bra utflöde från sjukhuset i samarbete med kommunen. Om vi inte har tillgängligt med vårdplatser och ett bra flöde så blir patienten kvar på akutmottagningen. Det finns alltid delar som går att förbättra och vi behöver vara på tå hela tiden för att fortsätta utvecklas. Vi behöver också föra arbetssättet vidare när det börjar nya medarbetare, säger Anne Rydén, verksamhetschef på akutmottagningen på Värnamo sjukhus.

Omfattande förbättringsarbete

Arbetet med att förbättra akutsjukvården är omfattande och inkluderar även söksituationen, det vill säga patientens första kontakt med vården, och primärvårdsnivån. Det sker ett fördjupat samarbete mellan 1177, ambulanssjukvården, vårdcentralerna och länets kommuner. Bra livs vårdcentraler i Habo, Vetlanda och Gislaved har deltagit i ett pilotprojekt tillsammans med sina respektive kommuner för att optimera det gemensamma omhändertagandet av sköra patienter. De arbetar fram koncept med åtgärder som till exempel ska hindra att patienter behöver återinläggas på vårdavdelning. Konceptet ska troligen sedan spridas till fler vårdcentraler och kommuner.

– När vi har gjort analyser om den akuta patientens resa genom vården har vi sett att det ofta varit brutna dokumentationskedjor. Till exempel mellan 1177 på telefon och steget efter i vårdkedjan. Så nu görs ett arbete för att utveckla hur vi dokumenterar mellan 1177, vårdcentralerna och akuten. Vi använder även data på ett nytt sätt som ytterligare ska förstärka det fina samarbete som finns mellan lokala verksamheter i patientflödet, säger utvecklingsdirektör Peter Häyhänen.

Arbetet med akutsjukvården i korthet

 • Utgår från söksituationen, primärvårdsnivån samt akuten och slutenvården.
 • Ny modell där 1177 med större precision hänvisar till vårdcentral, ambulans eller akutmottagning.
 • Bättre samordnad dokumentation om patienten mellan 1177, vårdcentraler och akuten.
 • Projekt mellan kommuner och vårdcentraler med koncept för åtgärder för att undvika återinläggning på sjukhus.

 

Topp 20 total vistelsetid per akutmottagning 2023

 1. Värnamo sjukhus: 155 minuter
 2. Västerviks sjukhus: 165 minuter
 3. Oskarshamns sjukhus: 168 minuter
 4. Lycksele lasarett: 179 minuter
 5. Kiruna sjukhus: 182 minuter
 6. Sjukhuset i Arvika: 190 minuter
 7. Karlskoga lasarett: 193 minuter
 8. Lasarettet i Motala: 197 minuter
 9. Piteå Älvdals sjukhus: 197 minuter
 10. Mora lasarett: 202 minuter
 11. Kalix sjukhus: 202 minuter
 12. Västmanlands sjukhus Västerås: 203 minuter
 13. Lasarettet i Enköping: 204 minuter
 14. Norrtälje sjukhus: 204 minuter
 15. Sjukhuset i Torsby: 208 minuter
 16. Länssjukhuset Ryhov: 210 minuter
 17. Västmanlands sjukhus Köping: 212 minuter
 18. Länssjukhuset i Kalmar: 212 minuter
 19. Höglandssjukhuset: 213 minuter
 20. Ljungby lasarett: 218 minuter

Rikssnitt: 244 minuter

Källa: Socialstyrelsens statistik om akutmottagningar, väntetider och besök 2023

Seminarium under Almedalsveckan

Onsdagen den 26 juni klockan 10.00 arrangerar Region Jönköpings län ett seminarium med rubriken ”Hur går det med akutvården – räcker sängplatserna?” på Almedalsveckan i Visby. Läs mer om och se panelsamtalet live via länk i seminarieprogrammet

Medverkan

 • Mathias Fredriksson, avdelningschef på Socialstyrelsen
 • Martin Takac, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköpings län
 • Peter Häyhänen, utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län

Moderator: Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län